info_outlineStudieplan Gymnasiet

Fliken "Studieplan" visar elevens individuella studieplan. Här kan man välja valbara kurser, skriva ut studieplan och betygsdokument, sortera kurser i olika kategorier och fylla i noteringar. Studieplanen kan ser lite olika ut beroende på skolform. Den här sidan dokumenterar elevers studieplaner i gymnasiet. Se annars sidorna för Studieplan Grundskolan och Studieplan Högskolan
Gymnasiet
Förtydligande för vissa av kolumnerna
Schoolity AB • info@schoolity.com