info_outlineStudieplan Högskolan

Fliken "Studieplan" visar elevens individuella studieplan. Här kan man välja valbara kurser, skriva ut studieplan och betygsdokument, sortera kurser i olika kategorier och fylla i noteringar. Studieplanen kan ser lite olika ut beroende på skolform. Den här sidan dokumenterar studenters studieplaner på högskolan. Se annars sidorna för Studieplan Grundskolan och Studieplan Gymnasiet
Högskolan
Förtydligande för vissa av kolumnerna
Schoolity AB • info@schoolity.com