info_outlineStudieplan Grundskolan

Fliken "Studieplan" visar elevens individuella studieplan. Här kan man välja valbara kurser, skriva ut studieplan och betygsdokument, sortera kurser i olika kategorier och fylla i noteringar. Studieplanen kan ser lite olika ut beroende på skolform. Den här sidan dokumenterar elevers studieplaner i grundskolan. Se annars sidorna för Studieplan Gymnasiet och Studieplan Högskolan
Grundskolan
Förtydligande för vissa av kolumnerna
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com