settingsInställningar - Position

Här kan skolor mata in vilka position som ska användas på studieplanerna.
Utseende
Syfte
Positioner kan sättas på en kurs på normalstudieplanen. En kurs kan ligga på flera olika positioner. Detta kan t.ex underlätta för valbara kurser för eleverna på gymnasiet. En schemaposition kan endast användas en gång per kurs på studieplanen. För valbara kurser så kan eleven välja en max en kurs per position och termin. Det går givetvis att välja flera olika positioner under en och samma termin.
Schoolity AB • info@schoolity.com