info_outlineNationella prov i Schoolity

Allmänt om hantering av nationella prov i Schoolity
Resultatföring av nationella prov sker i Schoolity via en flik 'Nationella prov' under en ämnesyta/kursyta.

För att fliken ska visas så krävs det att nationella prov är aktiverat, se under respektive rubrik för hur det aktiveras på er typ av skola.

När resultaten är inmatade så reflekteras det i rapporterna Nationella prov till SCB och Betygsrapporten

Elever kan ej se inmatade resultat på nationella prov i Schoolity.
Aktivera användning av nationella prov på Gymnasiet
Navigera till info-fliken för de kurser ni vill hantera nationellt prov för och klicka i "Nationella prov"
Aktivera användning av nationella prov på Grundskolan
Navigera till info-fliken för de ämnen ni vill hantera nationellt prov för och klicka i "Nationellt prov"
Schoolity AB • info@schoolity.com