info_outlineBetyg & Nationella prov

Rapporten Betyg & Nationella prov erbjuder en enkel men anpassningsbar allmän export av betyg och nationella provsresultat.
Användning
För att använda så markerar du först de elever du vill ha med i rapporten. Följande dialog visas.
Beskrivning
I dialogen kan du välja om du vill ha rapporten för alla betyg eller ett specifikt betyg. Väljer du alla betyg så kan du även välja om rapporten ska gälla för en specifik kurs. Underförstått är alltså även att rapporten bara gäller för de elever eller studenter som var markerade när rapporten initierades.
Schoolity AB • info@schoolity.com