warningVarningar

Skapa generella eller ämnes/kursspecifika varningar som enkelt överblickas, administreras och följs upp direkt i Schoolity.
Beskrivning av funktionen Varningar
Varningar kan skapas under återkopplingsfliken på en ämnes eller kursyta eller under en elevs översiktssida. Skolan definerar själva vilka typer av varningar de önskar använda (Inställningar - prognoser och varningar). På varningen utläses information om vad det är för typ av varning, om den är aktiv eller avslutad, varningens innehåll (text, dokument, etc), samt om den är kvitterad av elev/student och eventuell närstående.
När en varning skapats så börjar den som aktiv, vilket också noteras i händelseförloppet längst ner i inlägget. Där noteras också när eleven och/eller närstående kvitterat varningen. Notifikation om varningen går inte ut automatiskt, utan kan skickas med knappen "Skicka som e-post" när man fyllt i information som t.ex. åtgärdsprogram i ärendet. Notifikation skickas då till elev/student, mentorer samt närstående.

En aktiv och ej kvitterad varning syns som en ikon warning på respektive ämnes/kursruta för en elev och närstående när de loggar in.


Elev och närstående ombeds kvittera varningar när de klickar på ämnes/kursrutan. Efter kvittens så är varningen fortfarande aktiv men ikonen tas bort från ämnes/kursrutan.


En varning som inte längre är aktuell markeras som avslutad genom att klicka på symbolen done Avslutad.
Skapa en varning
Varningar kan skapas på två sätt:
  1. Under återkopplingsfliken på en ämnes eller kursyta
  2. På en elevs översiktssida
Schoolity AB • info@schoolity.com