settingsInställningar - Prognoser & Varningar

Lägg till prognoser och varningar som ytterligare ett verktyg för att arbeta pedagogiskt och dokumenterat med återkoppling till elever/studenter. Det här avsnittet dokumenterar tillgängliga inställningar gällande prognoser och varningar, medan användandet av funktionerna beskrivs i Ämnes & Kursytor.
Utseende
Beskrivning
Skolan definerar själv vilka prognoser och varningar de vill använda sig av. Beskrivning av kolumner:
Ordning: Styr i vilken ordning man ser omdömen i listan. Ju högre siffra, destå lägre ner i listan.
Prognos/Varning: Namnet för respektive prognos/varning, skolan styr själva vad de ska kallas.
Klicka på add för att lägga till en ytterligare rad och på clear för att ta bort ett alternativ.
Schoolity AB • info@schoolity.com