assignmentInlägg - Uppgifter

Skapa ny uppgift
Det finns två sätt att skapa uppgifter i Schoolity.
  1. På en ämnes/kursyta. Gå till den ämnes/kursyta du vill skapa en uppgift för och klicka på fliken Innehåll följt av den blå bollen med ett plustecken i.
  2. På en lektion. Klicka på lektionen och sedan på "Uppgift"
En dialog för att skapa en ny uppgift öppnas.
Titel
Namnet på uppgiften. Måste fyllas i för att kunna skapa en ny uppgift.
Till
Vilken grupp av elever/studenter som ska få uppgiften. Rätt grupp för ämnes/kursytan kommer alltid vara automatiskt ifylld men det är möjligt att ändra grupp eller lägga till fler grupper här. Systemet kommer automatiskt kontrollera att alla grupper faktiskt läser det valda ämnet.
Datum
Här kan du välja start- och slutdatum för din uppgift. Förvalt värde för ‘start’ är aktuellt datum och förvalt värde för ‘slut’ är en vecka efter aktuellt datum.
Ämne
Vilket ämne uppgiften ska gälla. Systemet kommer under normala omständigheter alltid fylla i rätt ämne, men det är möjligt att ändra om det skulle behövas. Notera att om du väljer ett annat ämne än ämnet för den aktuella ämnes/kursytan så kommer uppgiften inte synas här utan istället dyka upp på en annan ämnes/kursyta.
Urkund
Här väljer du om inlämningar för uppgiften automatiskt ska skickas till Urkund. Om du bockar i att använda Urkund så kommer inlämningsadressen som står under “Urkund Konto” på din info sida automatiskt att fyllas i, det går också att skriva in en adress manuellt.
Notera att er skola måste ha kontaktat urkund och bett dem att koppla er skola till Schoolity, annars kommer skapandet av uppgiften misslyckas med ett meddelande om att inlämningsadressen inte kunde verifieras.
Signifikans
Här kan du välja hur stor eller viktig uppgiften ska vara. Storleken kommer visuellt representeras i schemat och uppgiftsschemat. Namnen som står är enbart förslag på hur de kan användas.
Uppgiftsschema
Den här knappen ger enkel åtkomst till uppgiftsschemat så att du som skapar uppgiften snabbt kan se slutdatum för alla andra uppgifter som eleverna/studenterna har under aktuella veckor.
När du skapat uppgiften
Om din skola aktiverat Google Workspace integrationen så tillkommer en möjlighet att associera ett google dokument med uppgiften. En kopia av dokumentet skapas och delas automatiskt ut till alla elever/studenter. Lägg märke till att det kan ta upp till en timme för alla dokumentkopior att skapas.
Resultat
Om du byter till fliken Resultat för en skapad uppgift så får du vyn nedan. En viktig komponent i den här vyn är checkboxen "Resultat synligt för elever" Värdena i kolumnerna Färg, Omdöme och Betyg räknas som "Resultat" och kommer alltså inte vara synligt för elever på uppgiften förens checkboxen har markerats. Detta inkluderar alltså alla färgmarkeringar på uppgiftsreferenser i matrisen. För elever kommer istället en neutral blå färg visas.
Elev
För vilken elev/student aktuell rad gäller.
Färg
Du kan klicka på den här bollen för att växla mellan färgerna blå, grön, gul och röd. Detta ger lärare och elever snabb visuell återkoppling. Om uppgiften lagts till som referens i matrisen så syns även de referenserna i den här kolumnen och går att interagera med. Det är fritt för skolan att definiera vad färgerna ska representera. Nedan följer ett exempel:
Blå - Ingen markering gjord
Grön - Mer än godtagbara kunskaper
Gul - Godtagbara kunskaper
Röd - Otillräckliga kunskaper
Omdöme
Det här är ett fritextfält som även är synligt för eleven.
Betyg
Här kan man betygsätta uppgiften om så önskas.
Dokument
I den här kolumnen syns delade och inlämnade dokument.
Kolumnen är enbart synlig om det finns minst en tillåten inlämningstyp i inställningarna för Uppgifter
Inlämnat
Elever/Studenter lämnar in uppgifter i två steg. Delarna som gäller filrättigheter är bara applicerbara om dokumentet kommer från Google Drive eller Microsoft OneDrive.
I det första steget så delas dokumentet med undervisande lärare så att eleven/studenten är ägare av dokumentet och läraren får skrivrättigheter. I det fallet så kommer den här kolumnen att vara tom. Om eleven/studenten har gjort en slutgiltig inlämning så kommer han eller hon enbart ha läs/kommentarsrättigheter på dokumentet, läraren sätts till ägare och den här kolumen får en grön bock. Om inlämningen inte är godtagbar så kan läraren återlämna uppgiften genom att klicka på den gröna bocken. Vid sen inlämning så blir bocken istället röd.
Urkund
Den här kolumnen syns om Urkund var valt när man skapade uppgiften, status för Urkundsinlämning visas här. Man kan även klicka på statusikonen för att komma till inlämningen i Urkunds system om en sådan sida hunnit skapas.
Schoolity AB • info@schoolity.com