settingsInställningar - Uppgifter

Under fliken Uppgifter i inställningarna kan skolan kontrollera vilka typer av inlämninar som ska tillåtas och vara tillgängliga för elever och studenter. Olika typer av inlämningar kan vara tillgängliga beroende på om skolan har någon integration aktiverad.
Utseende
Observera att Urkund inte fungerar med inlämningar som är länkar.
Schoolity AB • info@schoolity.com