info_outlineSchema

Schemafliken visar schemat för vald period (Vecka, läsår, höst osv). Period väljs i periodväljaren ovanför schemat. På varje lektion står det information om vilket ämne, tid, lärare och eventuell agenda.
Utseende
Visa agenda
Vänsterklick på en lektion visar mer detaljerad information om agenda och uppgift kopplad till lektionen.
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com