info_outlineSchemalägg lektioner

All schemaläggning kräver att schemaläggningsläge är igång. Aktivera genom att klicka på Arkiv -> Schemaläggningsläge.
Flytta en lektion
Det finns flera olika sätt att flytta en lektion på. Det enklaste sättet är genom dra och släpp.

  Alternativ 1: Dra och släpp lektion

 1. Klicka på "Schema" för att öppna schema-fliken
 2. Flytta på en lektion genom att dra och släpp den till önskad dag och tid

  Alternativ 2: Medlemsytan

 1. Klicka på "Lektioner" i vänsterkolumnen
 2. Klicka på ">" för att öppna fliken medlemmar
 3. Välj Ja i kolumnen "Schemalagd"

  Alternativ 3: Lektionens infoflik via vänsterkolumnen

 1. Klicka på "Lektioner" i vänsterkolumnen
 2. Klicka på en lektion
 3. Välj fliken "Info"
 4. Välj "Veckodag", "Längd", "Starttid" och "Sluttid".

  Alternativ 4: Lektionens infoflik från schemat

 1. Välj fliken "Schema"
 2. Högerklicka på en lektion och välj alternativet "Ändra"
 3. En popup öppnas, välj fliken "Info"
 4. Välj "Veckodag", "Längd", "Starttid" och "Sluttid".
Ändra längd på en lektion
Lektionens längd baseras på antalet "Schemalagda timmar" som står på ämnets Info-sida, fördelat över antalet tillfällen under den Period som är kopplad till lektionen.

Man kan också ändra lektionens längd manuellt. Det kan göras i samtliga lägen som beskrevs tidigare om hur man flyttar en lektion; direkt på schemat, på medlemsytan för Lektioner, på lektionens Info-flik eller genom att högerklicka på lektionen i schemat och välja "Ändra".

Nedan visas hur man ändrar lektionens längd genom att dra-och-släppa direkt på schemat:
 1. Välj fliken "Schema"
 2. Ta tag i nederkanten av en lektion och dra lektionen uppåt eller nedåt för önskad längd
Kopiera lektion
"Kopiera lektioner" kan användas om man enkelt vill klistra in flera lektioner med samma förutsättningar på flera olika tider på schemat. Observera att varken frånvaro eller agenda kopplas till den nya lektionen.
 1. Välj fliken "Schema"
 2. Högerklicka på en lektion på schemat och välj Kopiera i menyn
 3. Nu kan du placera den kopierade lektionen på en plats i ett schema genom att högerklicka på önskad plats i schemat och välja "Klistra in"
Duplicera lektion
Duplicera en lektion för att skapa en icke schemalagd lektion med samma förutsättningar.Observera att varken frånvaro eller agenda kopplas till den nya lektionen.
 1. Välj fliken "Schema"
 2. Högerklicka på en lektion och välj alternativet "Duplicera"
 3. En kopia av lektionen skapas
Gruppera/avgruppera lektioner
När flera lektioner ska schemaläggas samtidigt kan de grupperas. När en av de grupperade lektionerna sedan flyttas så flyttas även alla andra lektioner i samma gruppering. Funktionen används ofta för exempelvis moderna språk eller SV och SVA.

Det finns fler sätt att gruppera lektioner, nedan visas hur det görs genom att markera lektioner, vilket kan göras i navigationskolumnen eller direkt i schemat.

 1. Se till att två eller flera lektioner är schemalagda samtidigt, alt att ingen av lektionerna är schemalagda.
 2. Markera aktuella lektioner.
 3. Välj "Gruppera lektioner" (alt "Avgruppera lektioner") i menyn; "Ändra"->"Gruppera lektioner".
Gruppering/avgruppering av lektioner kan även göras på gruppens Info-sida eller genom att högerklicka på en lektion i schemat och välja Ändra. Notera att lektionerna behöver vara schemalagda vid samma tillfälle alt inte schemalagda alls.
Bryt lös perioder
Om man vill göra ändringar på en lektion som enbart gäller kortare perioder, som t.ex. enstaka veckor, så kan man använda funktionen "Bryt lös perioder". Då skapas en kopia av lektionen som inkluderar de perioder man vill skapa ett undantag för. Samtidigt så exkluderas veckorna man skapat undantag för ifrån originallektionen.

Observera att frånvaro ej kopieras över till den nya lektionen vilket betyder att man ej bör bryta loss veckor / dagar som redan har passerat. Lektionens agenda för de undantagna veckorna kopieras inte heller, spara alltså undan agendan först eller lägg in undantagen innan lektionsagenda har planerats.

 1. Välj en schema-flik
 2. Högerklicka på en lektion och välj "Bryt lös perioder". Följande dialog öppnas:
 3. Välj minst en "I period", dvs den period du vill bryta lös och kunna göra schemaändringar i utan att påverka övriga lektioner.
 4. En ny lektion med de valda perioderna skapas och resten av datat (ej frånvaro eller agenda) kopieras över från lektionen man högerklickade på. Den befintliga lektionen blir av med perioderna som står som "I perioder" i dialogen.
Krockar och dubbelbokningar
Systemet kommer att markera och varna när en dubbelbokning sker så att schemaläggaren kan välja om den ändå vill fullfölja schemaläggningen.

För att visa vilka utrymmen som är fria när en lektion ska flyttas så markeras upptagna utrymmen med skuggagde färger där en schemakrock skulle uppstå.

färger, dubbelbokningar, varningsmarkeringar

Blå - elev/personalkrock
Gul - sal
Grå - rast
Rutigt - Schemavillkor
Om man ändå väljer att placera en lektion på ett skuggat utrymme kommer ett meddelande upp på skärmen som säger att det är en schemakrock och vad det är som orsakar krocken. Schemaläggaren kan då välja om den vill fullfölja bokningen eller avbryta.
När det finns en dubbelbokning i schemat indikeras det genom en varningssymbol i hörnet av den lektionen. Om man klickar på symbolen öppnas informationsrutan som beskrivad vad dubbelbokningen gäller.
AI-schemaläggning
Schemalägg automatiskt med AI. Skapa schemavillkor för lärare, lägg till hur långa raster det ska vara under Inställningar -> Schema och gör specifika inställningar för en lektion på lektionens Info-sida.
Schoolity AB • info@schoolity.com