info_outlineSätta betyg

Betyg kan sättas på flera sätt
Alternativ 1
 1. Klicka på önskad ämnesruta eller på fliken "Ämnen" och välj önskat ämne.
 2. Klicka på “Återkoppling” bland knapparna under ämnets namn.
 3. En lista med de elever som läser detta ämne visas. Klicka på den elev du önskar betygsätta.
 4. Nu visas en sammanställning av elevens all återkoppling, uppgifter, resultat och ev. ämnesmatris för detta ämne och detta läsår. Längst ned finns även betygshistorik och möjligheten att sätta prognoser, betyg och varningar. Klicka på den aktuella terminens rullista under betygskolumnen och välj önskat betyg.
 5. Betyget för denna elev är nu satt. Fortsätt till de andra eleverna och gör likadant.
 6. När betygsättningen är klar ska betygen signeras. Gå till Signera betyg för vidare instruktioner.
Alternativ 2
 1. Klicka på önskad ämnesruta eller på fliken "Ämnen" och välj önskat ämne.
 2. Klicka på “Betyg” bland knapparna under ämnets namn.
 3. En lista med de elever som läser detta ämne visas samt deras samtliga omdömen och betyg i ämnet.
 4. Som standard visas samtliga omdömen och betyg i ämnet för elevernas alla år i skolan. För enklare hantering finns en filtreringsfunktion som kan användas för att dölja och visa olika årskursers omdömen eller betyg. Klicka på “Visa/Göm årskurser”. Markera och avmarkera de olika årskurserna för att få önskad filtrering.
 5. Leta upp kolumnen för aktuellt år och termin. Välj önskat betyg i rullistan för en elev: (Betyg kan bara fyllas i för en elev i taget)
 6. Betygen är nu satta.
 7. När betygsättningen är klar ska betygen signeras. Gå till Signera betyg för vidare instruktioner.
Schoolity AB • info@schoolity.com