info_outlinePublicera betyg

Betygsättning sker i tre steg - först väljs ett betyg, sedan signeras det och därefter publiceras. Det är först när betyget publicerats som det blir synligt för elever och vårdnadshavare. Betyg kan publiceras på två olika sätt, ett i taget eller alla signerade betyg på en gång.

För att publicera betyg krävs behörigheten Studieplan. Läs mer om behörigheter här.

Alternativ 1 - Publicera alla signerade betyg
  1. Klicka på Vekryg i menyraden (Avancerat läge).
  2. Välj alternativet "Publicera alla signerade betyg".
Alternativ 2 - Publicera ett enskilt betyg
Grundskola
  1. Öppna en elevsida genom att klicka på namnet i navigationslistan.
  2. Klicka på fliken Studieplan.
  3. Välj önskat betyg på önskat ämne och klicka på "Signera och publicera".
Gymnasium
  1. Öppna en elevsida genom att klicka på namnet i navigationslistan.
  2. Klicka på fliken Studieplan.
  3. Välj önskad kurs och markera rutan Publicerad
Schoolity AB • info@schoolity.com