settingsInställningar - Schema

Under Inställningar kontrolleras de allmänna inställningar för det aktuella schemat, som till exempel läsår och datum för terminsstart och terminsavslut.
Beskrivning av schemainställningar
Funktionen hittas under Inställningar och fliken Schema. Den här inställningsfliken visas alltid vid skapande av ett nytt schema/läsår då start och slutdatum för höst och vårtermin måste ställas in innan ett nytt schema kan skapas. Här skapas de allmänna förutsättningarna som sedan gäller i schemat för resten av läsåret, se nedan för begreppsförklaring om de olika delarna.
Namn: ange namnet på schemat som kommer att vara synligt i väljaren när man skiftar mellan olika läsår.
Läsår: ange årtalet för det aktuella läsåret.
Höst/Vår: ange start och slutdatum för höst respektive vårtermin.
Jullov: ange start och slutdatum för jullov (endast för gymnasium, informationen används som underlag för rapport till CSN).
Dagen börjar/slutar: ange mellan vilka klockslag schemat som standard ska visa. Schemaläggning utanför dessa angivna timmar går alltid bra och kommer då för aktuella veckor att stretcha schemat bortom standarden så att allting syns.
Kortaste rast: används för krock-kontroller vid olika typer av schemaläggning och avgör hur nära inpå varandra som två schemalagda tillfällen får ligga innan det betraktas som en krock.
Veckodagar: kontrollerar vilka dagar schemat som standard ska visa.
Schoolity AB • info@schoolity.com