info_outlineSkapa nytt schema

Ett schema behöver skapas för varje nytt läsår. Följ instruktionsvideon för att skapa schemat för ett nytt läsår.
När ni skapar ett nytt schema så läggs elever automatiskt in i det baserat på deras slutläsår och eventuella inställningar för avvikande studiegång. Om förutsättningarna för någon elev förändras efter det här. T.ex. om de meddelar att de ska byta skola, så behöver de här eleverna plockas ut (Ej raderas) manuellt ur det nya schemat genom att markera dem och sedan välja menyalternativet "Ändra -> Avlägsna".
Namnge nytt schema
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Välj alternativet "Nytt..." i menyn Arkiv
  3. Fyll i önskat namn, notera att å, ä, ö och andra specialtecken ej är tillåtna.
Inställningar
  1. Välj vad som ska kopieras över från det gamla aktiva schemat till det nya schemat
  2. Välj mellan vilka datum läsåret pågår, längd på dag, raster och veckodagar
  3. Klicka på färdigställ, bekräfta inställningarna och vänta tills schemat har skapats klart. Notera att de flesta inställningar går att ändra i efterhand från schemaläggningsläge->Inställningar...
Schoolity AB • info@schoolity.com