settingsInställningar - Anpassade fält

Ett vanligt behov bland skolor är att kunna mata in någon egenvald specifik typ av information om elever eller lärare. Den möjligheten beskrivs här för respektive.
Utseende
Beskrivning av kolumner.
Anpassade fält för elever har något fler val än anpassade fält för personal. Samma beskrivning gäller dock för gemensamma fält.
Elev/Personal/Admin/Dold
Knapparna väljer vilken behörighet fältet ska höra till. Väljer man "Elev" så är fältet synligt för eleven (ej för andra elever) och all personal.
Väljer man "Personal" så är fältet inte synligt för eleven utan enbart all personal
Väljer man "Admin" så krävs för personal behörigheten "Läs elevinfo" för att se och "Ändra elevinfo" för att redigera fältet
Väljer man "Dold" så döljs fältet för samtliga elever och all personal oavsett behörighet.
Ja / Nej
Det här valet kontrollerar om fältet ska vara ett fritextfält eller en checkbox i programmet.
Ansökning
För att välja om fältet ska inkluderas i ansökningsformuläret eller, för mer information, läs om Ansökningar
Examensbevis
Specificerar ett fält som ska inkluderas som notis på elevens examensbevis.
Schoolity AB • info@schoolity.com