info_outlineAnsökningar

Ansökningssystemet i Schoolity gör det enkelt för skolan att administrera sina antagningar. I tabellen över ansökande så kan man filtrera och sortera som vanligt och lätt se vem som står först i kö baserat på de kriterier man själv sätter upp.
På den här sidan kan man automatiskt skicka ut mail till de som blivit antagna med knappen “Acceptera”. I mailet får användaren tacka ja eller nej, vilket sedan syns i tabellen.
Knappen “Importera” kan användas för att lägga till de elever som tackat ja som vanliga användare i systemet. Den används alltså inte till att importera från fil.
Knappen “Neka” kan användas för att ta bort ansökningar ur tabellen och skicka ut mail om att man inte blivit antagen.
Knappen “Radera” tar bort ur tabellen utan att skicka mail till någon.
Knappen “Exportera” exporterar tabellen i csv format.
Knapparna "Spara" och "Ladda" låter skolan spara aktuell filtrering + sortering. I listan över sparade filtreringar som visas om man väljer "Ladda" så kan skolan även ställa in en filtrering + sortering som ska vara standard för den här listan. Detta gör det lätt för skolan att själva definera vilka kriterier som ska gälla för vem som betraktas som först i kö.
Slå på funktionen
Under inställningar finns fliken för ansökningar, skolan kan slå på ansökningssystemet genom att kryssa i checkboxen på den här sidan. Det går även att skriva in ytterligare information som ska synas på ansökningsformuläret, samt att om man så önskar skapa ett eget utseende för det mail som går ut till antagna elever. På den här sidan finns även en länk till den sida ni vill presentera för användare/ansökande. Den sidan plockar även upp den bild ni laddat upp för skolan, så kontrollera gärna själva att sidan ser bra ut.
Extra fält
Om skolan har extra frågor som de önskar ha på formuläret så går det att lägga till i inställningar under fliken "Anpassade fält" Anpassade fält läggs till som informationsfält på användare i systemet, Kryssa i checkboxen i kolumnen “Anpassat fält” på den sidan för att även inkludera det fältet i ansökningsformuläret.
Importera från Schoolsoft
Det går att importera till tabellen om man tidigare haft kösystem i Schoolsoft via "Verktyg -> Importera från Schoolsoft -> Ansökande"
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com