info_outlineTa bort & lägga tillbaka elever

Här följer instruktioner för hur ni hanterar av bortplockning av elever som slutar, eller som av annan anledning kommer vara borta på obestämd tid, för flera olika vanliga scenarion.
Samt återaktivering av elever som tidigare gått på skolan.
Återaktivering av elever används även för att justera deras startläsår om det blivit fel.

För elever som tar planerade studieuppehåll, pluggar ett år utomlands, går om ett år, ändrar studietakt
eller liknande, se istället instruktioner för avvikande studiegång

Elever som går sitt sista år på skolan och har korrekt inställt "Slut läsår" på sin info-sida behöver såklart inte plockas bort eller hanteras manuellt alls.
Att ta bort en elev
Det finns i regel tre sätt att plocka bort en elev ur ett Schema. (Det här kan på vissa ställen ibland även kallas för ett 'Projekt' eller ett 'Läsår' men syftar till samma sak)
För samtliga alternativ så gäller att eleven efter bortplockning inte kommer vara kopplad till några av sina tidigare grupper eller lektioner o.s.v
vilket kan påverka möjligheten att se elevens olika resultat, exempelvis deras avklarade uppgifter.
Att återaktivera en elev
Om en elev som tidigare varit på skolan ska läggas tillbaka igen av någon anledning så görs det här enklast via dialogen för att lägga till en ny elev.

Gå via menyalternativet "Ändra -> Ny -> Elev"

När ni i dialogen fyller i elevens personnummer så hittar systemet eleven och frågar om ni vill återaktivera.
Bekräfta att resten av inställningarna i dialogen ser korrekta ut och klicka sedan på "spara".
Schoolity AB • info@schoolity.com