info_outlineAvvikande studiegång

När en elev/student t.ex. tagit studieuppehåll, ska ändra studietakt, ta avbrott eller av någon anledning inte vill fortsätta hela studietiden ut kan man använda verktyget "avvikande studiegång".

Avvikande studiegång används för planerade ändringar i studiegången/studietakten. Verktyget kan även användas för att plocka bort en elev ur schemat via inaktivering eller lägga tillbaka med återaktivering, men fler alternativ beroende på scenario finns. För mer info, se avsnittet om att ta bort & lägga tillbaka elever i ett schema.
Ändra studietakt
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 3. Klicka på "Lägg till avvikande studiegång"
 4. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 5. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj vilket datum som ny studietakt började gälla ifrån
 6. Välj "Studietakt"
Gå om en årskurs
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 3. Klicka på "Lägg till avvikande studiegång"
 4. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 5. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj startdatum för läsåret som eleven gick årskursen senast
 6. Klicka på "Ej vald" under "Slutdatum" och välj slutdatum till terminen som eleven började gå om årskursen
Lägg till studieuppehåll
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 3. Klicka på "Lägg till avvikande studiegång"
 4. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 5. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj vilket datum som uppehållet började gälla
 6. Kontroller att studiefart står som 0%
 7. Kryssa i rutan "Inaktiv"
 8. Läs igenom förklarande texten och bekräfta studieuppehållet
 9. Om datumet ligger under pågående läsår så kommer eleven nu att avlägsnas från årets schema
Inaktivera elev / ta bort elev ur schemat
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 3. Klicka på "Lägg till avvikande studiegång"
 4. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 5. Klicka på "Ej vald" under "Startdatum" och välj ett datum under läsåret du jobbar i
 6. Läs igenom förklarande texten och bekräfta inaktiveringen
 7. Om datumet ligger under pågående läsår så kommer eleven att nu att avlägsnas från årets schema
Vid inaktivering så kommer eleven / studenten avlägsnas ur läsårets schema och alla sina grupper. Eleven kommer således även avlägsnas ur sina ämnesgrupper. Som ett resultat så kommer information där, exempelvis resultat på uppgifter, inte vara tillgängligt längre.

Ni kan skriva ut den informationen genom att gå till Verktyg->Skriv ut elevåterkoppling. Det kommer bara att fungera om det görs innan inaktiveringen. Informationen tas inte bort utan finns kvar.

Du kan även återaktivera eleven och därefter lägga till eleven i gruppen igen för att få tillgång till informationen.
Ångra en inaktivering
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 3. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 4. Kryssa ur rutan "Inaktiv"
 5. Om datumet ligger inom läsårets datum så kommer eleven nu läggas tillbaka i schemat, om datumet ligger i nästa års läsår så kommer eleven att då vara återaktiverad
Återaktivera elev / lägg tillbaka elev i schemat
Det här är en mer teknisk möjlighet att återaktivera en elev som kräver att ni först hittar eleven i sökfunktionen. Samma operation kan numera göras enklare via dialogen för att lägga till en elev. Beskrivning här.
 1. Aktivera Schemaläggningsläge
 2. Gå till en elev och klicka på fliken "Info"
 3. Scrolla ner till "Avvikande studiegång"
 4. Klicka på "Ej vald" under "Slutdatum" och välj vilket datum som uppehållet slutar gälla
 5. Om datumet ligger inom läsårets datum så kommer eleven nu läggas tillbaka i schemat, om datumet ligger i nästa års läsår så kommer eleven att då vara återaktiverad
Schoolity AB • info@schoolity.com