info_outlineGrupper

Elevens gruppflik
Fliken Grupper visar alla grupper där eleven är medlem. Personal med behörighet kan även lägga till och ta bort elever ur grupper.
Undergrupper
Fliken Undergrupper är en av gruppens flikar. För att visa den krävs det att Schemaläggningsläge är påslaget. Här listas alla undergrupper till den valda gruppen
Schoolity AB • info@schoolity.com