info_outlineUndergrupper

Undergrupper underlättar gruppering av elever / studenter. T.ex. för elever i samma klass.
Lägga till undergrupp
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
  3. Markera en eller flera grupper
  4. Högerklicka på en grupp
  5. Välj "Flytta till" eller "Kopiera till"
Avlägsna undergrupp ur grupp
  1. Slå igång schemaläggningsläge
  2. Öppna "Klasser & Grupper" i navigationskolumnen
  3. Högerklicka på en undegrupp
  4. Välj "Avlägsna"
Inkludera undergrupper i gruppscheman
Om man vill att undergrupper ska visas i en övergrupps scheman kan man välja menyn Visa->Inkludera undergrupper i gruppscheman.
Schoolity AB • info@schoolity.com