info_outlineAdressuppdatering

Det här avsnittet beskriver ett verktyg för adressuppdatering som är tillgängligt om integration med spar är aktiverat.
Utseende
Beskrivning
Det här verktyget finns tillgängligt för enskilda elever/studenters och deras vårdnadshavare. "Adressuppdateringen" kan göras för en enskild elev/student (och dens eventuella vårdnadshavare) genom deras individuella infoflik eller för flera elever samtidigt i det Avancerade läget. På de enskilda Info-flikarna finns en knapp som säger "Adressuppdatering". I det avancerade läget görs det genom menyalternativet "Admin -> Adressuppdatering", då visas verktyget för alla markerade användare.

Verktyget indikerar de fält som inte stämmer överens med uppgifterna i SPAR med rött. Det går sedan att uppdatera enskilda användare eller alla på en gång, klicka på spara för att applicera eventuella uppdateringar.
Schoolity AB • info@schoolity.com