info_outlineAdressuppdatering

Det här avsnittet beskriver ett verktyg för adressuppdatering som är tillgängligt om integration med spar är aktiverat.
Utseende
Beskrivning
Det här verktyget finns tillgängligt för enskilda elever/studenters och i förekommande fall deras vårdnadshavare via deras info-flik med en knapp som säger "Adressuppdatering". Eller via menyalternativet "Admin -> Adressuppdatering". Via menyalternativet så visas verktyget för alla markerade användare.

Verktyget indikerar de fält som inte stämmer överens med uppgifterna i SPAR med rött. Det går sedan att uppdatera enskilda användare eller alla på en gång, klicka på spara för att applicera eventuella uppdateringar.
Schoolity AB • info@schoolity.com