messageStödinsatser
radio_button_checkedExtra anpassningar
fiber_manual_recordDokumentera vilka extra anpassningar en elev behöver i ämnet
radio_button_checkedSärskilt stöd
fiber_manual_recordDokumentera om det ska göras en utredning av särskilt stöd