LOGGA IN

emoji_peopleUtbildning för din skola

Grundutbildning för lärare

Kursen hålls i den senaste versionen av Schoolitys program, och omfattar de vanligaste funktionerna som används av lärare och skolpersonal. Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig att utnyttja funktioner och finesser för att arbeta mer effektivt i programmet. Kursen omfattar följande moment:
fiber_manual_recordInloggning
fiber_manual_recordStandardläge
fiber_manual_recordHem
fiber_manual_recordKommunikation - Meddelanden, E-post, SMS
fiber_manual_recordVår skola
fiber_manual_recordSchema
fiber_manual_recordLektion - Agenda, Frånvaro, Uppgift
fiber_manual_recordAvancerat läge
fiber_manual_recordSök
fiber_manual_recordListor - Sortering, filter, utskrift, export
fiber_manual_recordBoka sal
fiber_manual_recordUtvecklingssamtal
fiber_manual_recordÄmnesytor / Kursytor - Innehåll, återkoppling, prognoser, betyg, nationella prov
fiber_manual_recordSupport
Normalt hålls grundutbildningen på plats inför obegränsat antal lärare, men det går naturligtvis bra att boka som distansutbildning också.

Förkunskap

Grundläggande datorvana

Kurstid

2 timmar genomgång av Schoolitys funktioner.
Ytterligare 1 timme där utbildaren finns tillgänglig för att besvara frågor
Totalt beräknas kurstiden alltså till 3 timmar.

Pris

12 900 kr (exklusive moms)
Eventuell restid och reskostnad tillkommer

Administratörsutbildning

Kursen omfattar djupdykning i Schoolitys funktioner. Syftet är att du som är administratör och schemaläggare ska få en grundläggande genomgång och kunskap kring hur man lägger upp en ny skola och kommer igång med schemaläggningen i Schoolity. Kursen innefattar följande moment:
fiber_manual_recordImport av information - Elever, personal, salar osv
fiber_manual_recordPerioder
fiber_manual_recordStudieplaner
fiber_manual_recordInställningar
fiber_manual_recordTjänstefördelning
fiber_manual_recordSchemaläggning

Förkunskap

Grundläggande datorvana
Kunskaper om hur den egna skolan hanterar sin administration och schemaläggning

Upplägg

Upplägget är utformat som handledning genom digitala videomöten som anpassas efter de individuella deltagarnas behov och önskemål. Utbildaren kommer att varva information där funktionerna praktiskt visas i en demomiljö, med att vi tittar på er specifika skolas profil. Syftet är att tillsammans verka för att uppnå konkreta resultat och utvecklas.

Kurstid

Handledningen är indelad i 2 steg.
Möte 1 – Genomgång av importer, inställningar och studieplaner
Möte 2 – Genomgång av perioder, tjänstefördelning och schemaläggning
Mötena beräknas ta ca 1,5-2 timmar.
Hur täta mötena planeras in bestäms vid möte 1 och anpassas efter tidplan i genomförandebeskrivningen.

Pris

6 900 kr (exklusive moms)
För nya skolor ingår utbildningen i startpriset.
Eventuell restid och resekostnad tillkommer.
Schoolity AB • info@schoolity.com