LOGGA IN

starStudieplan

Individuella studieplaner med betyg och statistik. Tillverka normalstudieplaner som grund för olika program och elevens individuella studieplaner. Studieplanerna ligger sedan till grund för planering och schemaläggning.
Schoolity AB • info@schoolity.com