chat_bubbleTextinlägg

Inlägg är ett sätt att skapa innehåll, dela ut information, kommunicera eller skapa diskussioner med grupper eller specifika elever på ämnesytor/kursytor. Ett inlägg kan skapas på ämnesytornas/kursytornas flikar Innehåll och Återkoppling, samt under en elevs översiktssida.
Beskrivning av funktionen inlägg
Ett inlägg fungerar som en typ av meddelande på ämnesytan/kursytan. Det kan skapas så att det blir synligt för hela gruppen, för en enskild elev eller dolt så det enbart är synligt för personal. Ett inlägg visar vem som skapade inlägget, när det skickades, titel och innehåll (text, bilder, länkar, dokument, mm). Vanliga användningsområden för inlägg är t.ex. att samla information och kommunikation om ämnet/kursen som inte täcks av centrala innehåll och matriser.
Till höger i inläggets huvud visas ibland en eller flera ikoner. Ikonerna ger en överblick om inläggets inställningar.
Under varje inlägg finns också, om inställningar och rättigheter tillåter, möjligheten för lärare och elever/studenter att skriva kommentarer på inlägget för att till exempel ställa frågor eller skapa diskussionstrådar.
Skapa inlägg
  1. Skapa ett inlägg genom att öppna en ämnesyta/kursyta eller en elevs översiktssida och klicka på den orangea cirkeln med de tre prickarna. På ämnesytan/kursytan kan inlägg skapas i det allmänna flödet eller på en elevs/students individuella återkopplingssida.
  2. Välj alternativet "Inlägg"
  3. Skriv inläggets titel, lägg till önskat innehåll (text, bilder, länkar, dokument, etc.), och välj om du vill Skicka eller Skapa gömd.
  4. Skicka = inlägget blir synligt för alla som har tillgång till ämnesytan/kursytan, dvs personal, elever/studenter och vårdnadshavare
    Skapa gömd = inlägget blir synligt för enbart personal

Organisera med etiketter
För att kunna filtrera inläggen i olika kategorier och enkelt skapa en överblick finns möjligheten att skapa egna etiketter. Etiketterna underlättar märkning och sortering av inläggen. En etikett skapas genom att klicka på label eller more_vert följt av ny etikett. Då etiketter är skapade går det att filtrera på dessa genom att klicka på etikettknapparna högst upp på sidan.
Det är också möjligt att filtrera för att visa enbart inlägg genom att klicka på inläggssymbolen chat_bubble i filtreringsraden.
Schoolity AB • info@schoolity.com