info_outlineSkyddad identitet

Skyddad identitet
Schoolity har möjlighet att dölja information för elever med skyddad identitet. Skyddet är uppdelat i två delar. Den första delen är checkboxen "Skyddad identitet" på elevens Info-flik. "Skyddad identitet"-behörighet krävs även för att se och hantera checkboxen. I om med att den bockas i döljs följande fält på eleven för alla användare som inte har behörigheten "Skyddad identitet".
  1. Förnamn - ersätts med Alt Förnamn
  2. Efternamn - ersätts med Alt Efternamn
  3. Personnummer
  4. Adress
  5. Co
  6. Postnummer
  7. Ort
  8. Kommun
  9. Telefon alt
Fältet Mobil kommer att vara synligt för personal med behörighet "Läs elevinfo" eller som är elevens mentor. Fältet E-post kommer att vara synligt för all personal och bör därför inte innehålla elevens riktiga namn.
Alternativt namn
Det andra skyddet är att elever kan förses med ett altenativt för- och/eller efternamn. Om en elev har ett registrerat alternativt namn kommer det att visas på alla ställen i systemet istället för det riktiga namnet. Alternativt namn kan användas med eller utan att checkboxen för "Skyddad identiet" är ibockad. Är den ibockad kommer bara användare med behörigheten "Skyddad identitet" att se det riktiga namnet. Är den inte ibockad kan även användare med behörigheten "Läs elevinfo" och "Skriv elevinfo" se det altarnativa namnet på elevens Info-flik.
Schoolity AB • info@schoolity.com