info_outlineSkapa ny lektion

Schoolity bygger på nedanstående struktur. För att skapa en lektion krävs att minst kopplar en period och ett ämne till lektionen. Ämnet behöver även ha schemalagda timmar för att lektionen ska synas på schemat. Det finns två sätt att skapa en lektion. * Grundskolan & Gymnasiet ** Gymnasiet & Högskolan *** Högskolan
Skapa lektioner från menyn
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Välj "Ändra"->"Ny..." i menyn
 3. Markera "Lektion" och klicka sedan på "Lägg till".
 4. Välj "Ämne", "Schemagrupper", "Grupp för kursyta", "Lärare"", "Sal & utrustning", "I perioder", "Ej i perioder", "Närvaro" samt antalet lektioner och deras längd.
 5. Avsluta genom att klicka på "Skapa". Man kan även markera entiteterna i trädet i förväg då är dom förvalda när man öppnar dialogen.
Skapa lektion via schemat
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Klicka på "Schema" för att öppna schema-fliken
 3. Högerklicka på schemat och välj "Skapa lektion..."
 4. Justera "Ämne", "Schemagrupper", "Grupp för kursyta", "Lärare"", "Sal & utrustning", "I perioder", "Ej i perioder", "Närvaro" "Datum" och "Tid".
 5. Avsluta genom att klicka på "Skapa". Man kan även markera entiteterna i trädet i förväg då är dom förvalda när man öppnar dialogen.
Skapa lektion genom att markera entiteter
 1. Slå igång schemaläggningsläge
 2. Håll inne Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar bollen i vänsterkolumnen bredvid ett eller flera ämnen, grupper, lärare och salar.
 3. För att lägga till "I perioder" klicka en gång på bollen bredvid önskad period, om "Ej i period" önskas, klicka 2 gånger på bollen i trädet.
 4. I Perioder visas med ett + och "Ej i perioder" med ett - tecken. Se bilden nedan.
 5. Skapa lektionen genom Ändra->Skapa lektioner.
Schoolity AB • info@schoolity.com