info_outlineSkapa händelse

Vid speciella schemabrytande aktiviteter så kan funktionen "Skapa händelse" användas. Utförandet är mycket likt att utföra en bokning. Skilnaden är att lektioner som krockar med händelsen tydligt markerar de som kommer bli frånvarande och varför, även om t.ex. lektionens undervisande lärare inte själv har händelsen på sitt schema.
För att skapa en händelse
  1. Slå på avancerat läge via kontomenyn
  2. Aktivera schemaläggningsläge via arkivmenyn
  3. Välj Verktyg -> Skapa händelse
Schoolity AB • info@schoolity.com