info_outlineMedelmeritvärde

Rapporten Medelmeritvärde erbjuder statistik över utvecklingen av elevers genomsnittliga meritvärde över flera läsår.
Utseende
Schoolity AB • Eriksbergsgatan 8b • 114 30 Stockholm • Sweden • info@schoolity.com