info_outlineCSN

Rapport till CSN kan på gymnasiet skickas in en gång i början av varje läsår. Högskolor kan fortlöpande rapportera studieresultat och ändringar i studenternas studiegång.
Användning
  1. Kontrollera att skolkod för CSN är satt under Inställningar -> Skolenheter
  2. Kontrollera att datum för hösttermin, vårtermin och jullov(Gymnasiet) stämmer under Inställningar -> Schema
  3. Markera de elever / studenter som ska inkluderas i rapporten.
  4. Kör menyalternativ "Rapporter -> Rapport till CSN"
  5. Filen laddas nu ner till din dator
  6. Ifall filen ej laddas ner, utan öppnas i webläsaren, högerklicka på sidan och välj "Spara som" för att spara ner filen som sedan ska skickas till CSN.
Schoolity AB • info@schoolity.com