info_outlineFörskolan

Här följer instruktioner för förskolan, både hur man planerar vilka dagar som är öppna samt hjälp för närstående att göra planering över lämna / hämta tider
Navigera till planeringen
Öppna veckor
Stäng veckor
Öppna / stäng enskilda dagar
Översikt över dagar och grupper
Planera elevens tider
Lämna / hämta som lärare
Lämna / hämta som närstående
Schoolity AB • info@schoolity.com