info_outlineMöten

Bokningsbara möten kan skapas för elevgrupper inför t.ex. utvecklingssamtal.
Skapa bokningsbara möten
Personal kan skapa bokningsbara mötestillfällen för grupper där elever/studenter och/eller närstående själva kan välja en tid.
  1. Öppna ett schema.
  2. Klicka på Möten och Skapa.
  3. Ange mötets namn, grupp och om en tid ska kunna bokas av elev, närstående eller båda.
  4. Skriv eventuell önskad meddelandetext som skickas i inbjudan till att boka möte.
  5. Lägg till senaste datum som ska vara möjligt att göra en bokning.
  6. Lägg till till tider.
  7. Klicka på Skicka inbjudan när du är färdig.
Tider flera datum
Mötena kan planeras under en eller flera olika dagar. För att lägga till tider för flera dagar gör du som beskrivet ovan, men klickar på "Lägg till" igen för att lägga till mötestillfällen på flera datum.
Skicka påmånnelse
Öppna möteshanteraren för att se hur många som bokat in sig och skicka påminnelse till de som ännu inte gjort det. Du öppnar mötet genom att klicka på knappen Möten i schemat och välja den rubrik du tidigare skapat.
Boka en tid - närstående/elev
När personal skickar inbjudan för att boka ett möte kan elever och/eller närstående boka en tid. De får då ett meddelande med en länk till tidsbokningen, där de väljer en tid.
Boka en tid - personal
Personal kan boka in en elev/närstående på ett möte.
Schoolity AB • info@schoolity.com