info_outlineMeddelanden

Meddelanden är ett riktat nyhetsflöde. Meddelanden visas i kronologsik ordning med det senaste överst. Som standard visas bara den senaste månadens meddelanden men det går att visa alla meddelanden genom att i Visa-menyn bocka i "Visa alla meddelanden"".
Skicka meddelande
Lärare kan skicka meddelanden på två sätt.
 1. Plusset på Hem-fliken
 2. "Skicka meddelande" i Vertygsmenyn
Ett fönster öppnas där följande fylls i.
 1. Till - Mottagare av meddelandet kan skrivas i direkt eller markeras i det avancerade läget. Mottagare kan vara elever, grupper och personal.
 2. Ämne - Meddelandets ämne.
 3. Elev/Närstående (ej högskola) - Skicka till elev, förälder eller båda. Närstående utan närståendetillträde mottager ej meddelanden.
 4. Personal i grupp - Om en grupp är angiven i mottagarfältet så kan meddelande även skickas till personal i den gruppen. Personal i en grupp anges via gruppens info-flik.
 5. Meddelade/E-post/SMS - Välj meddelandesätt (se nedan).
 6. Text - Texten kan formateras och berikas med t ex länkar och bilder utifrån vertygsraden ovan (gäller ej SMS).
Meddelande
Bara lärare kan skicka meddelanden. Meddelanden syns på Hem-fliken hos både avsändaren och mottagare. Meddelande kan ändras eller raderas av läraren som skrev meddelandet eller av adminstratör. Vid ändring av meddelandet kommer det åter att visas högst upp i listan. Vid radering raderas meddelandet för alla mottagare.

Det finns två viktiga saker att tänka på när man som lärare skickar meddelande till elever & närstående.
 1. Elever och närstående delar samma meddelandeflöde i Schoolity. Det betyder att om meddelandetypen 'meddelande' är markerat så kommer meddelande till elev alltid synas av både elev & närstående. Även om närstående ej är markerat.
 2. Som standard så går inte någon av meddelandetyperna till närstående, även om närstående är markerat, om eleven vars närstående man försöker skicka till är myndig och ej markerat närståendetillträde. Om din användare har behörighet att ignorera den inställningen och skicka till närstående till myndiga elever trots att närståendetillträde ej blivit markerat så dyker det valet upp i form av ikonen visibility_off som man kan klicka på. Ikonen ändras då till visibility för att indikera att närstående inkluderas som mottagare.
E-post
 • E-post kan skickas av alla användare på skolan. E-post skickas internt från Schoolitys system, den egentliga avsändaren är då t.ex. email@schoolity.com eller do_not_reply@schoolity.com, men med lärarens namn och svarsadress. Det betyder att trots att avsändaren är en intern e-post så kan mottagaren svara som vanligt på e-posten och konversationen kan fortsätta utanför Schoolitys system.
 • warning Det betyder också att om avsändarens mailadress sparas som en kontakt i er mailklient, så kommer alla utskick från schoolity, även de från andra personer, se ut som att det kommer från här tidigare avsändaren. Vissa mailklienter gör sådana här kopplingar automatiskt vilket kan leda till att avsändare ser ut att få fel namn. Kontrollera kontaktlistan i er mailklient.
 • E-post till elevers närstående skickas alltid som Bcc, oavset om de ligger i 'Till', 'Cc' eller 'Bcc' fälten.
SMS
Bara lärare med behörigheten "Skicka SMS" kan skicka SMS. Tänk på att SMS medför en kostand för skolan. Eventuella bilder, länkar och formatering skalas bort.
Schoolity AB • info@schoolity.com