view_comfyInlägg - Matriser

På varje ämnes/kursyta finns möjligheten att skapa rubriceringsmatriser, antingen genom att importera Skolverkets matris för ämnet/kursen eller skapa egna.
Skapa matris
För att använda en matris behöver den först skapas på ämens/kursytan. Det görs genom att:
  1. Öppna aktuell ämnes/kursyta
  2. Klicka på den orangea knappen
  3. Välja alternativet Matris
Redigera matris
På gymnasiet och grundskolan är matrisen färdigifylld med data från skolverket, men det är också möjligt att redigera matrisen. För att lägga till eller ta bort rader & kolumner i matrisen så kan man klicka på plus och minustecknena vid undre och högra kanten av matrisen. Efter det så kan man fylla i celltext, rad och kolumnrubriker samt rubrik för hela matrisen om man så önskar.
Uppgiftsreferenser
Det går att koppla specifika uppgifter till olika delar av matrisen. Klicka på knappen “Referera till uppgifter i matrisen” för att aktivera funktionen. Markera en eller flera uppgifter genom att klicka på dem eller klicka & dra över dem. Klicka sedan i en cell i matrisen för att lägga till uppgiftsreferensen i den cellen.
Textfältet under bollen är ett fritextfält om max 3 tecken som är tänkt för att kunna skriva i en maxpoäng, maxbetyg eller motsvarande, det kan också lämnas tomt.
Utseende - användningsläge
I det här läget har matrisen följande funktioner
  1. Klicka på uppgiftsreferenser för att byta färg på dem
  2. Skriv in poäng under uppgiftsreferenser
  3. Klicka någonstans i en cell för att byta färg på hela cellen
  4. Markera text för att skriva kommentarer
Uppgiftsreferenserna för respektive elev är även tillgängliga i ett liknande format direkt på uppgiften
Schoolity AB • info@schoolity.com