settingsInställningar - Inloggning

Schoolity erbjuder flera möjligheter att logga in. Skolan kan själv välja vilka av dessa som ska vara tillåtna. Detta kan vara användbart för skolor som använder en viss typ av integration, eller önskar använda säker tvåstegsinloggning.
Utseende
Schoolity AB • info@schoolity.com