info_outlineGrunderna

Eftersom Schoolity strävar efter att vara enkelt och användarvänligt utan att tumma på möjligheten till avancerade och flexibla funktioner har Schoolity 2 olika lägen; Standard och Avancerat.
Standardläge
I standardläget har användaren tillgång till sin egen information. Standardläget är i första hand avsett för elever, vårdnadshavare och lärare.
Standardlägesmenyn
Standardlägesmenyn visas i listen högst upp och innehåller de flikar användren har åtkomst till. Den valda fliken är markerad. Beroende på om användaren är elev, förälder eller personal varierar flikarna som ingår i menyn. Här följer en lista på samtliga flikar som standardlägesmenyn kan visa:
 1. Hem - Visar dagens schema, meddelanden och kurser/ämnen.
 2. Schema - Veckoschemat.
 3. Info - Information om användaren.
 4. Studieplan - För elever.
 5. Översikt - Information om elever.
 6. Frånvaro.
 7. Ämnen/Kurser - Aktuella kurser (samma som på Hem-fliken).
 8. IUP - Individuell utvecklingsplan.
 9. Arbetstid - För personal.
 10. Vår skola - Informationssidor.
Avancerat läge
I det avancerad läget har användaren tillgång till information om andra användare och fler funktioner. Det avancerade läget är i första hand till för adminstratörer och schemaläggare, men finns tillgängligt för alla beroende på skolans inställningar.

Om det avancerade läget ska vara tillgängligt för alla eller inte kontrolleras under Inställningar, och vilken information och vilka funktioner som är tillgängliga för respektive användare kontrolleras genom behörigheter.

Konto-menyn
Högst upp till höger visas den inloggades namn och eventuell bild. Om en förälder loggar in syns barnets namn inom parantes. Om man klickar på namnet eller bilden öppnas en kontomeny. Konto-menyn innehåller följande:
 1. Lägesväxlare - Växlar mellan standardläget och det avacerade läget.
 2. Färgtema - Växla mellan ljust och mörkt tema på lektionerna.
 3. Mina barn - Växla mellan olika barn som förälder.
 4. Språk - Växla svenska och engelska.
 5. Logga ut
 6. Hjälp - Öppnar en ny flik med support-sidor.
 7. Skola - Växla mellan skolor om användaren har behörighet till detta.
Schoolity AB • info@schoolity.com