info_outlineExportera data

Exportera information för att till exempel ta fram klasslistor med kontaktuppgifter eller annan information som skolan kan tänkas behöva.
Exportera vanlig data
Informationen som finns i listorna i vänsterkolumnen är möjlig att exportera. Den exporterade filen kan sedan öppnas i exempelvis excel eller google sheet. Exportera genom att:
  1. Öppna avancerat läge
  2. Klicka på pilen till höger om rubriken i listan till vänster och öppna fliken "Medlemmar".
  3. Klicka på knappen "Exportera"
För att underlätta med schemaläggning går det även att exportera grupper och ämnen i ett format som direkt kan importeras i ett annat Schoolity-schema
  1. Öppna avancerat läge
  2. Välj menyalternativet "Importera"
  3. Välj "Exportera grupper/ämnen"
Schoolity AB • info@schoolity.com