info_outlineDiplom

I Schoolity finns möjlighet att skapa och skriva ut egendesignade diplom.
Skapa diplom
  1. Öppna de Avancerade läget och klicka på "Ändra" i den övre menyn. Välj "Ny..."
  2. Välj sedan "sida" och fyll i sidans namn. Namnet kommer inte vara synligt i utskrivet diplom. Tryck "lägg till" för att gå vidare.
  3. Öppna sidan (om den inte redan är öppen, annars hittas skapade sidor i listan till vänster under "Vår skola"). Tryck på "Ändra" fliken.
  4. Här kan man sedan säga att sidan ska fungera som ett diplom genom att fylla i checkboxen "Diplom" längst till höger.
  5. Nu kan diplomet skrivas och designas.

    När diplom-ceckboxen är ifylld dyker en ny knapp upp i verktygsfältet i form av en nyckel, denna knapp kallas "Nyckel platshållaren". Genom att använda den kan man placera ut infromation för t.ex. elevens namn med hjälp av platshållare som $STUDENTNAME. Den informationen fylls sedan i automatiskt i utskriften.
Skriva ut diplom
Den finns två sätt att skriva ut diplom.
  1. Markera en eller flera studenter i den vänstra menyn och sedan trycka på Verktyg i den övre menyraden -> välj skriv ut diplom. Då öppnas en dialog där man väljer vilket diplom som ska skrivas ut. Ett diplom för varje elev markerad kommer nu att dyka upp i utskriftsdialogen.
  2. Gå till studieplanen för en elev och där trycka på skriv ut knappen, här kan man sedan välja diplomet som ska skrivas ut. Diplomet kommer bara skrivas ut för den aktuella eleven.
Schoolity AB • info@schoolity.com