info_outlineArbetstid

Beskrivning
Fliken Arbetstid visar en lärares tjänstegrad och arbetstid samt hur den tiden är fördelad mellan olika ämnen och grupper. Det finns även en periodsväljare för att t.ex. se arbetstid för en specifik vecka.
Utseende
Schoolity AB • info@schoolity.com