info_outlineArbetstid

Fliken Arbetstid finns på personalens profiler och visar deras tjänstegrad och arbetstid samt hur den tiden är fördelad mellan olika ämnen och grupper. Notera att profilen behöver visas i det avancerade läget för att fliken ska vara synlig.
Inställningar
Under Inställningar kan skolan aktivera/avaktivera fliken arbetstid och styra vad som ska vara synligt. Det görs under Arkiv -> Inställningar -> Tjänstefördelning. Inställningarna påverkar alltså både tjänstefördelningen, och fliken för arbetstid. Under bilden finns närmare beskrivning av respektive inställnings betydelse.
Resurshantering: välj om ni vill räkna arbetsbelastningen i timmar eller poäng.
Timmar heltid: antal timmar per termin som ska motsvara en personals heltidstjänst.
Visa fliken arbetstid: bocka i för att se fliken arbetstid på personalens individuella profiler.
Andel ej schemalagda timmar: hur mycket den schemalagda tiden ska multipliceras med för att beräkna lektionens tid utanför undervisningssituationen, exempelvis för planering eller rättning.
Kan ändra noteringar för Arbetstid: välj om alla lärare eller enbart admin ska kunna redigera i fältet "Noteringar" i Arbetstids-fliken på personalens profiler.
Visa tid i timmar under fliken Arbetstid för: välj om alla lärare eller enbart admin ska kunna se specificerat antal timmar per ämne i rutan Arbetsuppgifter.
Visa schemalagd tid under fliken Arbetstid: markera om ni vill att schemalagd tid ska synas i rutan Arbetsuppgifter.
Schoolity AB • info@schoolity.com