info_outlineTjänstefördelning

Tjänstefördelningen innehåller flera olika funktioner för att kunna arbeta med och överblicka personalens arbetsbelastning i detalj. Man kan till exempel enkelt flytta lektioner mellan olika lärare genom att dra och släppa lektionsblocken, ställa in specifika inställningar för tjänstegrad eller dela en lektion mellan flera lärare.
Inställningar för tjänstefördelning
Under Inställningar kan varje skola själva ställa in almänna förutsättningar för hur just ni vill arbeta med tjänstefördelningen. Några exempel är om ni vill räkna arbetstiden i timmar eller poäng, hur många timmar/poäng som ska motsvara heltid och hur många timmar utöver undervisningstid som ska motsvara arbetsbelastningen för en lektion. Mer information om detta finns under inställningar för tjänstefördelning.

På varje personals individuella Info-sida kan någon med behörigheten "ändra personalinfo" även ställa in tjänstegrad och ämnesbehörighet för varje specifik lärare. Detta kommer sedan att ge utslag i funktionen för tjänstefördelning, där tjänstegraden visas och ämnesbehörigheten blir sökbar vilket kan underlätta när lektioner ska tilldelas lärare.

Funktionen tjänstefördelning
I fliken "Tjänstefördelng" kan en schemaläggare fördela lektioner mellan lärare och få en bra överblick över lärarnas arbetsbelastning. På vänster sida visas lärare och vilka ämnesgrupper som läraren undervisar i. På höger sida listas ämnesgrupper utan lärare. Den sträckade linjen markerar lärarens tjänstegrad.
Navigera till tjänstefördelningen:
  1. Aktivera schemaläggningsläge
  2. Klicka på ">" till höger om "Personal" i navigationskolumnen
  3. Välj sedan fliken "Tjänstefördelning"
Flytta ämnen genom tjänstefördelningen
Ämnen kan flyttas mellan personal eller till och från drös (fältet till höger, där lektioner hamnar om de inte är tilldelade någon personal). När ett ämne flyttas från en personal till en annan, uppdateras alltså schemat för den lektionen så att det är den lärare som lektionen för närvarande ligger på som visas i schemat, får eventuell ämnesyta, osv.
  1. För att tilldela eller byta personal på en lektion, dra ett ämne från drös eller en lärare och släpp den på ytan till höger om namnet på en annan lärare.
Lägg till / ta bort lärare
Lägga till lärare, ta bort lärare eller dela en lektion mellan flera lärare kan göras genom lektionens Info-sida eller direkt på tjänstefördelningssidan. Här beskrivs hur det görs på tjänstefördelningssidan.
  1. Högerklicka på en lektionspost på tjänstefördelningssidan.
  2. Välj "Lägg till lärare".
  3. Här kan man lägga till / ta bort eller ändra lärarens timmar på lektionen.
Information om lärarens arbetsgrad
Håll muspekaren över namnet på en personal för att visa informationen om en specifik lärares tjänstegrad direkt i listan över tjänstefördelningen. Då visas information om lärarens arbetsgrad, beläggning och timmar.
Schoolity AB • info@schoolity.com