info_outlineAnmäl frånvaro

Närstående/elev och personal anmäler frånvaro på lite olika sätt. Instruktioner för personal hittas längre ner på sidan.
Förälder eller elev:
Förälder eller elev (som är myndig) kan anmäla frånvaro upp till 2 veckor tillbaka i tiden. Om du som förälder har fler barn på samma skola, se då till att först välja det barn som du vill anmäla frånvaro på genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet, klicka på “Mina barn” och sen välja barnet i fråga.
 1. Klicka på fliken ”Frånvaro”.
 2. Klicka på ”Anmäl frånvaro” uppe till vänster.
 3. Nu kommer en ruta upp där du ska ange datum, tid och orsak.
  1. Datum: Välj datum för frånvaron. Dagens datum är färdigifyllt. Du kan välja flera dagar i följd.
  2. Tid: Ange tid för frånvaron. Heldag är färdigifyllt. För att anmäla del av dag anger ni den faktiska tiden eleven kommer vara frånvarande från skolan.
  3. Orsak: Här anges orsaken för frånvaron.
 4. Klicka ”SPARA”
Personal
För att kunna ändra eller anmäla frånvaro som personal behöver du vara tilldelad behörigheten “Ändra Närvaro”. Dina behörigheter ser du under din Info-flik. Personal kan anmäla frånvaro på två sätt:
Alternativ 1
 1. Gå till avancerat läge
 2. Leta upp önskad elev
 3. På elevens “Hem”-sida. Klicka på fliken "Frånvaro"
 4. Klicka på ”Anmäl frånvaro” uppe till vänster.
 5. Nu kommer en ruta upp där du ska ange datum, tid och orsak.
  1. Datum: Välj datum för frånvaron. Dagens datum är färdigifyllt. Du kan välja flera dagar i följd.
  2. Tid: Ange tid för frånvaron. Heldag är färdigifyllt. För att anmäla del av dag anger ni den faktiska tiden eleven kommer vara frånvarande från skolan.
  3. Orsak: Här anges orsaken för frånvaron.
 6. Klicka ”SPARA”
Alternativ 2
Den här metoden kan vara användbar om du vill anmäla frånvaro för flera elever samtidigt.
 1. Gå till avancerat läge
 2. Leta upp elev(er) i navigationskolumnen till vänster. Högerklicka (klicka med två fingrar på vissa mac-modeller) och välj “Anmäl frånvaro”.
 3. Samma dialog som tidigare kommer upp
 4. En bekräftelse på den anmälda frånvaron återfinns nu på “Närvaro”-sida.
Schoolity AB • info@schoolity.com