LOGGA IN

appsGoogle Workspace for Education (Google Apps for Education GAFE)

Google Workspace for Education (tidigare Google Apps for Education GAFE) är en tjänst från Google som är gratis för skolor. Den erbjuder skolan och dess lärare och elever tillgång till e-post, office-paket (ordbehandling, kalkylprogram, presentationer osv), dokumenthantering och samarbetsmöjligheter. Google Workspace for Education kan integreras med Schoolity på ett sätt som är både intuitivt för lärare och elever och sparar tid för för administrationen.
Hur kan Schoolity tillsammans med Google Workspace for Education minska skolans arbetsbörda? När en elev eller lärare skapas i Schoolity kan det automatiskt skapas en Google-användare. Detta spar mycket tid för administratörer som inte längre behöver skapa användaren på två ställen. Precis som med användare kan Schoolity automatiskt skapa Google-grupper som reflekterar dem i skolplattformen. När elever läggs till eller avlägsnas i grupper t.ex. under schemaläggningen hålls Google-gruppen uppdaterad med rätt elever.
Hur kan Schoolity tillsammans med Google Workspace for Education bidra till bättre dokumenthantering på skolan? Schoolity kan skapa en gemensam mappstruktur för lärare och elever. Googles dokumenthantering sker i Google Drive som har utmärkta sökmöjligheter men det som ofta saknas är ett gemensamt sätt för lärare och elever att organisera mappar och dokument på ett sätt som speglar de ämnen och grupper som används i undervisningen. I Schoolity skapas mappar för inlämningar och samarbeten automatiskt på ett stringent sätt för alla ämnen eller kurser.
I Schoolity kan elever dela dokument med sina lärare så att de kan arbeta tillsammans. När eleven är färdig lämnas dokumentet in för rättning. Lärare kan se och rätta alla inlämningar på ett ställe. Schoolity tar hand om de nödvändiga rättigheterna för dokumenten i Google Workspace for Education.
Låt Google Workspace for Education (Google Apps for Education GAFE) på din skola ske tillsammans med Schoolity!
Schoolity AB • info@schoolity.com