LOGGA IN
done_allFunktioner
checkAllt i ett
Schoolity är den heltäckande lärplattformen som gör det enkelt att samarbeta och underlättar vardagen varje dag. Sedan 2011 har vi i nära samarbete med lärare och skolor utvecklat och förfinat funktioner och kopplingar i programmet. Det innebär att vi idag kan presentera ett program som inte bara har en stor mängd användbara funktioner, utan också är sammanlänkat på ett sätt som gör arbetet enklare, smidigare och effektivare för såväl lärare som administratörer och skolledning. Schoolity är programmet som bokstavligen har byggts och utvecklas från skolornas behov och önskningar.

radio_button_checkedSchemaläggning
radio_button_checkedTjänstefördelning
radio_button_checkedElevregister
radio_button_checkedSalsbokning
radio_button_checkedStudieplaner
radio_button_checkedNationella prov
radio_button_checkedStatistik
radio_button_checkedInformationssidor
radio_button_checkedGoogle Workspace / Microsoft 365
radio_button_checkedRapporter
radio_button_checkedLärplattform
radio_button_checkedFrånvaro
radio_button_checkedKommunikation
radio_button_checkedPlanering
radio_button_checkedUppgifter
radio_button_checkedMatriser
radio_button_checkedUtvecklingssamtal
radio_button_checkedIUP
radio_button_checkedBetyg
radio_button_checkedApp

checkAnsökningar
Låt framtida elever ansöka till er skola direkt genom Schoolitys system. Hantera kön och flytta enkelt över antagna elever till nästa års schema.

radio_button_checkedElever som är intresserade av att börja på skolan kan ansöka direkt via digitalt ansökningsformulär.
radio_button_checkedAnsökningar samlas i en lista för smidig överblick och hantering.
radio_button_checkedAnsökningslistan kan filtreras och/eller sorteras utifrån uppgifternas variabler, t.ex. ansökningsdatum, personnummer eller om sökande har syskon på skolan.
radio_button_checkedVid antagning importeras sökandes och vårdnadshavares personuppgifter från ansökningslistan till elevlistan med några få klick.
radio_button_checkedSkicka “Köförfrågan” till vårdnadshavare/myndig sökande där de får bekräfta om de vill behålla sin köplats.
radio_button_checkedAcceptera eller neka sökande som då meddelas automatiskt via mailutskick.
radio_button_checkedSökanden som accepterats bekräftar genom knappval om de vill tacka ja till platsen eller inte, vilket omgående uppdateras i ansökningslistan.

checkÄmnesytor / kursytor
Information, uppgifter, återkoppling och betygssättning - allt på ett ställe med smidig överblick och enkelt att navigera.

radio_button_checkedSamla all information, uppgifter och bedömningar för ämnet/kursen på en sida och underlätta för både elever och lärare.
radio_button_checkedFlexibla inlägg som kan användas till allt från att förmedla information till att skapa levande diskussionsforum med kommentarer och innehåll.
radio_button_checkedAnpassningsbara etiketter för smidig sortering av innehållet utifrån era behov.
radio_button_checkedUnderlättar lärares administrativa börda genom möjlighet att se en elevs samtliga uppgifter, kunskapsmatris och sätta betyg på ett ställe.
radio_button_checkedArbeta med stödinsatser, prognoser eller varningar direkt på ämnesytan/kursytan.
radio_button_checkedFotoöversikt över eleverna i gruppen underlättar för vikarier eller i början av nytt läsår.
radio_button_checkedNavigera enkelt mellan årets och föregående års undervisning för gruppen i det specifika ämnet, så att det alltid är enkelt för läraren att hitta äldre uppgifter, bedömningar eller kommunikation.

checkMatris
Underlätta bedömning, återkoppling och elevens insikt i sin utveckling genom att arbeta med tydlig, flexibel och visuell återkoppling i matrisform.

radio_button_checkedKunskapsmatriser direkt i systemet och kopplade till respektive ämne/kurs.
radio_button_checkedVälj om ni vill använda skolverkets kunskapsmatriser eller om ni föredrar flexibiliteten av att anpassa dem efter era förutsättningar.
radio_button_checkedStärk det pedagogiska arbetet genom att koppla lektionsplaneringar och uppgifter till matrisens innehåll.
radio_button_checkedFärgmarkera matrisens olika delar med ett klick för att ge eleverna visuell återkoppling över deras färdigheter.
radio_button_checkedKommentera matrisens specifika delar för en tydlig individuell uppföljning.
radio_button_checkedSe och ge återkoppling på elevers uppgifter och inlämningar direkt i matrisen.

checkUppgifter
Skapa och hantera uppgifter på ett sätt som är enkelt och smidigt för både lärare och elever.

radio_button_checkedSkapa enkelt uppgifter till hela klassen, direkt i schemat eller på ämnesytan / kursytan.
radio_button_checkedKoppla uppgifter eller prov till specifika lektioner eller inlämningstider.
radio_button_checkedFormatera text, dela bilder, länkar och dokument.
radio_button_checkedSpara uppgiften som mall och återanvänd beskrivningen i nya uppgifter.
radio_button_checkedKoppla gemensamma dokument till uppgiften och låt eleverna lämna in sina egna dokument.
radio_button_checkedKoppla kunskapskrav från matriser och centralt innehåll till uppgifter.
radio_button_checkedSe ett samlat “uppgiftsschema” för alla elever för att bedöma arbetsbelastning.
radio_button_checkedMöjlighet att skapa gruppinlämningar.
radio_button_checkedSe klockslag för när ett dokument har lämnats in.
radio_button_checkedVisuell översikt för läraren med grön markering för de som har lämnat in före deadline, och röd markering om någon lämnat in efter deadline.
radio_button_checkedKoppla ditt Ouriginal-konto (föredetta Urkund) direkt till uppgiften.
radio_button_checkedNotiser på startsidan som visar för elever/vårdnadshavare i vilka ämnen det finns uppgifter med slutdatum inom 3 veckor.
radio_button_checkedÅterkoppla enkelt till varje elev individuellt genom färgåterkoppling, kommentarer, betyg och eventuellt svarsdokument.
radio_button_checkedEnkelt att navigera mellan återkopplingen till olika elever och tydlig översikt över hela gruppens resultat.

checkLektionsplanering (Agenda)
Lektionsplaneringen direkt i schemat underlättar den pedagogiska verksamheten för lärare, stärker elevers förberedelse inför lektionen och ger vårdnadshavare delaktighet i undervisningen.

radio_button_checkedSkapa lektionsplaneringar med ett klick, direkt i schemat.
radio_button_checkedPlanera lektioner i vecko -eller årsvy.
radio_button_checkedFlexibelt verktyg med möjlighet att formatera text, dela bilder, länkar och dokument.
radio_button_checkedSpara lektionsplaneringen så den endast är synlig för andra lärare, eller dela din planering med elever och vårdnadshavare.
radio_button_checkedTa del av varandras lektionsplaneringar och underlätta när lärare vikarierar för varandra.
radio_button_checkedSpara planeringen som mall och återanvänd formatet till kommande lektionsplaneringar.
radio_button_checkedGör den pedagogiska planen tydlig genom att koppla ämnets centrala innehåll till lektionsplaneringen.

checkAnteckningar
Underlätta lärarens planering genom möjligheten att skapa privata anteckningar inför en lektion eller skriva ner noteringar efter lektionen direkt kopplat till ett specifikt lektionstillfälle.

radio_button_checkedSpara privata anteckningar kopplade till lektionen.
radio_button_checkedFormatera text, dela bilder, länkar och dokument.
radio_button_checkedSpara anteckningen som mall och återanvänd formatet i nya anteckningar.

checkNärvaro och frånvaro
Smidig och flexibel närvarohantering med detaljerad statistik. Tydliga hantering och översikt för såväl skolans personal, elever och vårdnadshavare.

radio_button_checkedRegistrera närvaro enkelt på lektionen.
radio_button_checkedPrecision i närvarorapporteringen med möjlighet att välja olika närvaro/frånvaroorsaker för specifikt antal minuter.
radio_button_checkedFlexibilitet genom att skolan själva enkelt styr rubriker och inställningar för frånvaroorsaker och vårdnadshavares/myndiga elevers möjlighet till frånvaroanmälan.
radio_button_checkedVisuell information om närvaro genom “närvarofärger” direkt i schemat för både lärare och elever.
radio_button_checkedMöjlighet att ställa in förutsättningar för automatiska mailutskick till elev och närstående vid giltig eller ogiltig frånvaro, så att ni själva kan styra om ni vill använda det som varningar eller som en sammanställning som gör att berörda parter alltid är informerade.
radio_button_checkedMöjlighet att tilldela elever med låg närvaro en varning.
radio_button_checkedDetaljerad närvarostatistik över valfri tidsperiod och med enkel närvaroöversikt över alla elever, en klass eller en enskild elev.
radio_button_checkedSkapa och hantera ledighetsansökningar direkt i programmet.

checkKommunikation
Kommunicera med lärare, elever och närstående via internmeddelande, e-post eller sms. Allt via enkla val i en och samma funktion.

radio_button_checkedVälj om du vill skicka internmeddelande, e-post eller sms, allt genom samma kommunikationsfönster.
radio_button_checkedEnkla val och smidiga funktioner direkt i meddelandehanteraren gör att du aldrig behöver leta efter kontaktuppgifter.
radio_button_checkedSkicka meddelanden och skapa ett nyhetsflöde, perfekt för veckobrev eller annan information.
radio_button_checkedMöjlighet att skapa både anonyma och öppna enkäter, perfekt för allt ifrån en anonym omröstning till att samla in anmälningar för en aktivitet.
radio_button_checkedFormatera text, dela bilder, länkar och dokument.
radio_button_checkedSpara meddelandet som mall och återanvänd formatet i nya meddelanden.
radio_button_checkedSkapa interna eller externa informationssidor som är lätta att underhålla, så att all information om skolan, era läsårstider och annat finns att hitta på ett ställe direkt genom Schoolity.

checkStudieplan
Individuella studieplaner med betyg och statistik.

radio_button_checkedSkapa en eller flera generella studieplaner som motsvarar undervisningen i er skola.
radio_button_checkedAnpassa individuella studieplaner så de matchar specifika elevers behov.
radio_button_checkedTydliga markeringar om vilket ämne/kurs som ska läsas när.
radio_button_checkedBetyg och statistik kopplat till studieplanen.
radio_button_checkedMöjlighet att skapa “valbara kurser” i studieplanen, där eleverna själva kan göra individuella val.

checkRapporter
Generera avancerade rapporter med några få knapptryckningar och underlätta rapporteringen av statistik.

radio_button_checkedLadda enkelt ner rapporter för exempelvis hur många elever som ska läsa en viss kurs nästa år, hur många elever som är betygsatta, överblick över studieresultat eller beläggningsgrad.
radio_button_checkedFlertalet rapporter med specifikt anpassade format för att skicka in statistik till olika myndigheter, exempelvis: Studiebevis till UHR, Gymnasiebetyg till UHR, Examensbevis till UHR, Betyg och nationella prov, GPA - rapport, rapport till CSN, Betyg till gymnasieantagningen (IST, Tieto, Indra), Modersmål för förskola och grundskola SCB och Nationella prov till SCB.
radio_button_checkedI kommun/koncernkonsolen kan man skapa egna rapporter som ger en bra översikt över alla eller enskilda skolor.

checkSalsbokning
Salsbokning med dubbelbokningskontroll tillgänglig för samtliga lärare.

radio_button_checkedAdministrativ kontroll över vilka salar/utrustning som ska vara bokningsbara.
radio_button_checkedBoka smidigt direkt i schemat och se vilka salar som finns tillgängliga.
radio_button_checkedFlexibelt och tidsbesparande genom att kunna välja om man vill boka ett tillfälle, eller flera återkommande.
radio_button_checkedLägg till elever eller personal i bokningen, så den dyker upp även i deras schema.
radio_button_checkedMöjlighet att registrera närvaro på bokade tillfällen.
radio_button_checkedPå högskolor finns möjligheten att låta studenter boka salar eller utrustning, exempelvis grupprum.

checkMötesbokning
Underlätta mötesbokningen vid möten, utvecklingssamtal eller muntliga examinationer. En flexibel funktion som ger läraren möjlighet att styra förutsättningarna, samtidigt som vårdnadshavare och/eller elever får boka en tid som passar dem.

radio_button_checkedSkapa bokningsbara tider direkt i schemat.
radio_button_checkedStäll in förutsättningar för möteslängd och tider, så skapas automatiskt det antal mötestider som behövs för antalet deltagare.
radio_button_checkedLägg enkelt till eller ta bort tider för att exempelvis göra utrymme för lunchpaus eller dela upp mötena över flera dagar.
radio_button_checkedStäll in sista datum för att boka en tid.
radio_button_checkedSkicka en påminnelse om att boka tid med ett knapptryck.

checkSkapa händelse
Nationella prov, elevråd eller andra aktiviteter som sker samtidigt som den vanliga verksamheten pågår skapas enkelt i schemat som “Händelser”. Funktionen ger både dem som ska delta på aktiviteten och övriga lärare god översikt och kontroll över var alla elever befinner sig.

radio_button_checkedSkapa händelser för aktiviteter utöver det vanliga schemat.
radio_button_checkedVisar tydligt på ordinarie lektion vilka elever som inte kommer att närvara eftersom de befinner sig på annan aktivitet (händelsen).
radio_button_checkedVälj när händelsen skapas om du vill registrera närvaro.
radio_button_checkedHändelsen visas på schemat för berörda elever och lärare, som enkelt kopplas till händelsen när den skapas.

checkInloggning
Inloggningen fungerar enkelt, smidigt och säkert för personal, elever och vårdnadshavare.

radio_button_checkedEnkel och säker inloggning där användarna smidigt loggar in och hanterar sina egna lösenord.
radio_button_checkedLåt elever logga in med Microsoft eller Google-konton om skolan använder det, eller använd den integrerade Schoolity-inloggningen. Allt lika smidigt.
radio_button_checkedFöräldrar kan välja att logga in med Microsoft, Google eller Facebook och slipper på det sättet administrera (och glömma bort) ytterligare ett lösenord.
radio_button_checkedMöjlighet att aktivera inloggning med BankID.
radio_button_checkedMöjlighet att aktivera tvåstegsinloggning, för alla eller för specifika användartyper (exempelvis för personal, men inte för elever och vårdnadshavare).
radio_button_checkedVårdnadshavare med flera barn på skolan eller på annan Schoolity-skola navigerar enkelt mellan de olika profilerna utan att behöva logga in på flera konton.

checkStandardläge / Avancerat läge
De olika lägena gör Schoolity till ett flexibelt och lättanvänt program för alla användare. Enkelt och intuitivt, men fortfarande med full flexibilitet i det avancerade läget.

radio_button_checkedStandardläget hanterar den egna profilen och gör funktioner som används ofta lättillgängliga och lättanvända, som t.ex. schema, meddelanden, ämnesytor/kursytor och översikter.
radio_button_checkedI standardläget kan elever, lärare och vårdnadshavare arbeta i ett enkelt och intuitivt system utan att störas av mer komplexa funktioner.
radio_button_checkedDet Avancerade läget erbjuder programmets fulla flexibilitet och valmöjligheter, med administration, elevregister, rapporter, schemaläggning, tjänstefördelning och mycket mer.
radio_button_checkedSamma utseende för alla användare (personal, elever och vårdnadshavare) gör det enkelt att samarbeta och hjälpa varandra i systemet, samtidigt som vem som har tillgång till vilka funktioner eller information kontrolleras noggrant genom behörigheter.

checkBehörigheter
Varje skola hanterar känsliga personuppgifter, samtidigt som det är av stor vikt att rätt personer har tillgång till all information och funktioner de behöver. I Schoolity får ni smidig och noggrann kontroll över detta genom funktionen “behörigheter”.

radio_button_checkedStäll in specifika behörigheter för individer i personalen, så att alla har tillgång till den information och funktioner de behöver och ska ha.
radio_button_checkedStyr med precision och välj om ni vill tillåta att endast se information, eller om någon även ska kunna ändra. Allt styrt på individnivå.
radio_button_checkedGrundinställningen är ytterst begränsad behörighet, för att säkerställa att ingen av misstag ser något den inte ska ha tillgång till.
radio_button_checkedVälj själva vem och hur många som ska ha behörighet att lägga till och ta bort behörigheter från resterande personal.
radio_button_checkedMöjlighet att skapa “roller” med specifika behörigheter helt utifrån era behov, exempelvis mentor med specifika behörigheter kopplade till just den rollen.

checkIUP (Individuell utvecklingsplan för grundskola)
Skolverkets blanketter för elevers Individuella utvecklingsplan direkt i Schoolity.

radio_button_checkedArbeta med Skolverkets blanketter för omdömen, framåtsyftande planering och elevens utveckling i övrigt, direkt i Schoolity.
radio_button_checkedFyll enkelt i omdömen och kommentarer direkt i blanketterna.
radio_button_checkedEnkel översikt för att se varje enskild elev och smidigt klicka mellan de olika eleverna.

checkOuriginal
Inlämnade dokument kan automatiskt kontrolleras för plagiat via Ouriginal (föredetta Urkund).

radio_button_checkedKoppla ert Ouriginal-konto direkt till uppgiften för att automatiskt kontrollera plagiat vid inlämning.
radio_button_checkedEn tydlig återkoppling till läraren över andelen procent plagiat i texten som lämnats in, direkt i uppgiftsöversikten för uppgiftens resultat.

checkVarningar
Samla all återkoppling på samma ställe och när det är nödvändigt finns även specifika funktioner för att tilldela, hantera och dokumentera varningar.

radio_button_checkedStäll själva in vilka varningar ni vill använda, t.ex. Närvarovarning och F-varning.
radio_button_checkedTilldela varningar till elever, generellt eller i ett specifikt ämne.
radio_button_checkedElev och vårdnadshavare får en notis för varningen.
radio_button_checkedElev och vårdnadshavare kvitterar att de har sett varningen, så att läraren vet att informationen har gått fram.
radio_button_checkedVarningen markeras som avslutad när den inte längre är aktuell.
radio_button_checkedAll information kopplad till varningen loggas; när den skapas, när den kvitteras av elev/vårdnadshavare och när den avslutas.

checkPrognoser
Prognoser är ett pedagogiskt verktyg som ger möjlighet att tilldela ett informellt omdöme eller återkoppling, utan att sätta ett betyg.

radio_button_checkedStäll själva in titlar för prognosen, exempelvis “Före plan” “Enligt plan”, “Efter plan”.
radio_button_checkedSätt enkelt en prognos under respektive ämne/kurs, och ändra prognosen när som helst.
radio_button_checkedSmidigt verktyg för att kunna ge återkoppling under en pågående termin/kurs eller för att ge en indikation av kommande betyg.
radio_button_checkedAnvänd för att få en överblick inför exempelvis utvecklingssamtal eller löpande avstämningar.

checkSchema
I Schoolity är schemat mer än bara ett schema. Det är ett pedagogiskt verktyg som för samman information och funktioner för ett smidigt samarbete och kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

radio_button_checkedSchemat innehåller många smidiga funktioner, som möjligheten att boka rum, skapa bokningsbara tider inför utvecklingssamtal, registrera närvaro, skapa planeringar eller uppgifter och mycket mer.
radio_button_checkedPå lektioner i schemat finns information om vilken tid, grupp, ämne, sal, lärare, eventuell agenda och uppgifter.
radio_button_checkedDet är alltid snabbt och enkelt att få en överblick över nästa lektion då dagens schema visas redan på första sidan när man loggar in.
radio_button_checkedLäraren kan skapa lektionsplaneringar som visas direkt i schemat (funktionen Agenda), som gör det enkelt för elever att komma förberedda till lektionen och för vårdnadshavare att bli delaktiga.
radio_button_checkedSkapa uppgifter eller examinationer direkt i schemat som är kopplade till specifika lektioner.
radio_button_checkedLäraren kan skriva anteckningar kopplat till lektionen.
radio_button_checkedLäraren tar enkelt närvaro direkt i schemat med några få klick.
radio_button_checkedVisuell färgåterkoppling över närvaro för elever och över närvarorapportering för lärare, så det aldrig ska behövas mer än ett ögonkast för att veta hur läget ser ut.
radio_button_checkedNavigera enkelt mellan olika veckor eller visa schemat i årsvy.
radio_button_checkedMöjlighet att skriva ut schemat.
radio_button_checkedMöjlighet att se beläggningen över antal elever som närvarar under respektive lektion direkt i schemat.
radio_button_checkedPrenumerera på schema med lektionsagenda direkt i ditt kalenderprogram.

checkSchemaläggning
Schoolity är ett lika enkelt som kraftfullt schemaläggningsverktyg med stor flexibilitet för att smidigt formas efter just er verksamhet och behov.

radio_button_checkedEftersom schemaläggningen sker online är det alltid uppdaterat och kan enkelt ske i samarbete med andra.
radio_button_checkedVälj om ni vill föra över lektioner från årets läsår till nästa när det är dags att lägga det nya schemat.
radio_button_checkedSkapa obegränsat antal grupper kopplade till lektionerna för att se till att alla elever ser ett korrekt schema uppdaterat utifrån just deras skolgång.
radio_button_checkedSkapa enkelt en lektion åt gången eller flera på en gång.
radio_button_checkedPlacera ut lektionerna på schemat genom att helt enkelt dra och släppa en lektion där du vill placera den.
radio_button_checkedSmidiga funktioner för flexibilitet i schemaläggningen, som exempelvis att dela en lektion i två, kopiera en lektion, ändra tid eller andra faktorer för lektionen och mycket mer.
radio_button_checkedMöjlighet att visa två eller flera scheman i samma vy, för att enkelt kunna hantera, jämföra eller schemalägga helt utifrån era förutsättningar.
radio_button_checkedKontrollera enkelt schemalagd tid på gruppnivå och individnivå, så ni alltid vet att eleverna får den undervisningstid de ska.
radio_button_checkedMöjlighet att ställa in specifika förutsättningar för automatiserad schemaläggning.

checkTjänstefördelning
För schemaläggaren är tjänstefördelningen ett smidigt verktyg att både arbeta i och överblicka resultatet för arbetsbelastningen.

radio_button_checkedFlytta och fördela enkelt lektioner mellan lärarna genom att dra och släppa lektionsblocken.
radio_button_checkedTydlig överblick och exakt data över lärarnas arbetsbelastning.
radio_button_checkedStäll in specifika inställningar för tjänstegrad eller om flera lärare delar på belastningen av en lektion.
radio_button_checkedSmidig översikt för lärarna för att själva överblicka sin arbetsbelastning, vilket ni kan välja att aktivera om ni vill.
radio_button_checkedSe om det finns någon lektion som saknar lärare och flytta smidigt lektionen till den lärare som ska undervisa.
radio_button_checkedVälj om ni vill räkna tjänstefördelningen i timmar eller poäng.

checkImportera data
Du lägger smidigt in information i Schoolity, oavsett om du lägger in enstaka enheter eller importerar stora mängder data.

radio_button_checkedMöjlighet att importera all info gällande elever, grupper, ämnen, personal, salar & utrustning, elever i grupper, foton, betyg och ansökningar.
radio_button_checkedLadda enkelt ner en mall för importfilen, som sedan lika smidigt laddas upp igen innehållande er info.
radio_button_checkedImportera kurser direkt från Skolverket med några få klick (gymnasiet).
radio_button_checkedNär ni använder Schoolitys ansökningsformulär importeras elever som ansökt och antagits med ett klick (koppla till avsnittet Ansökningar).
radio_button_checkedImportera vårdnadshavare eller betyg direkt från Schoolsoft.

checkSöka information
Slipp leta i listor, pärmar och olika system. Det kan finnas många elever på en skola, och att hitta rätt information måste gå snabbt.

radio_button_checkedOavsett var i Schoolitys system du befinner dig är en sökning aldrig mer än något enstaka knapptryck bort.
radio_button_checkedSök efter alla både nuvarande och tidigare elever för att hitta all information i deras profil, som t.ex. tidigare betyg eller kontaktuppgifter till vårdnadshavare.
radio_button_checkedSök efter lärare för att t.ex. se deras lektionsplaneringar och underlätta för vikarier.

checkGoogle Workspace for Education
Tillval: för skolor som använder Google Workspace finns integration till Schoolity som underlättar både administration och samverkan mellan elever och lärare.

radio_button_checkedLåt Schoolity hantera användare, grupper och dokument i Google Workspace.
radio_button_checkedUnderlätta administrationen genom att endast behöva lägga till nya användare i ett system, Schoolitys integration med Google Workspace gör att när en användare läggs till i Schoolity så skapas google-konto automatiskt.
radio_button_checkedTillverka automatiskt enhetlig mappstruktur för samtliga användare för inlämningsmappar.
radio_button_checkedFör Google Workspace integrationen gäller att om en elev lämnar in en uppgift så kommer den automatiskt att placeras i en inlämningsmapp.

checkMicrosoft 365
Tillval: för skolor som använder Microsoft Office 365 finns integration till Schoolity som underlättar både administration och samverkan mellan elever och lärare.

radio_button_checkedLåt Schoolity hantera grupper och dokument i OneDrive.
radio_button_checkedTillverka automatiskt enhetlig mappstruktur för samtliga användare för inlämningsmappar.
radio_button_checkedFör Microsoft Office 365 integrationen gäller att om en elev lämnar in en uppgift så kommer den automatiskt att placeras i en inlämningsmapp.

checkIntegration med SPAR (Statens personuppgiftsregister)
Tillval: Integration mot SPAR för att alltid ha uppdaterade personuppgifter till alla användare.

radio_button_checkedSe till att alla elever, vårdnadshavare och personals adress och kontaktuppgifter alltid är uppdaterade gentemot SPAR.
radio_button_checkedVälj om ni vill att uppgifterna ska uppdateras helt automatiskt, eller om det ska skapas markeringar om något inte stämmer så ni själva får godkänna eventuella uppdateringar.
radio_button_checkedVälj om ni vill uppdatera personuppgifter varje vecka, månad eller kvartal.

checkIntegrationer
Varje skola är beroende av och har ansvar för att rapportera information till myndigheter, följa vissa regler eller arbetssätt. Schoolity underlättar arbetet genom kopplingar eller rapporter specifikt anpassade för skolors behov.

radio_button_checkedGoogle workspace for education
radio_button_checkedMicrosoft 365
radio_button_checkedSPAR (Statens personuppgiftsregister)
radio_button_checkedFinns ett API för utläsning av schemainformation
radio_button_checkedBankID
radio_button_checkedCSN
radio_button_checkedPMO Elevhälsa
radio_button_checkedEdlevo
radio_button_checkedIST
radio_button_checkedGymnasieantagningen Storsthlm
radio_button_checkedGöteborgsregionen
radio_button_checkedOuriginal (tidigare Urkund)
radio_button_checkedSCB
radio_button_checkedUniversitets och högskolerådet
radio_button_checkedProrenata
radio_button_checkedSkolverket

checkSpråk
Möjliggör individuell anpassning genom språkval.

radio_button_checkedVälj att arbeta på svenska eller engelska.
radio_button_checkedVarje användare styr sin språkinställning.

checkUtskrifter
För att spara på miljön och samla allt på ett ställe är Schoolity anpassat för att ge alla översikter, information och funktioner en skola kan tänkas behöva digitalt. Men, ibland vill man ändå ha flexibiliteten att kunna välja att skriva ut något.

radio_button_checkedLadda ner rapporter som du sedan kan skriva ut med information kring exempelvis betyg eller annan information.
radio_button_checkedSkriv ut schemat för att kunna dela ut eller sätta upp i fysiskt format.
radio_button_checkedSkapa flexibla utskrifter innehållande exakt den information ni behöver från exempelvis elevlistor eller klasslistor.

checkBetygsättning
Betygsättning sker enkelt i Schoolity - hela processen från informella betyg på en uppgift, lärarens betygsättning, publicering av betyg till arkivering av betygskatalogen.

radio_button_checkedSmidig återkoppling där läraren kan sätta informella betyg på individuella uppgifter.
radio_button_checkedEnkel och överskådlig betygshantering för läraren när det är dags för den slutgiltiga betygssättning.
radio_button_checkedFlexibel betygshantering där läraren kan välja om den vill ha översikt över en elevs alla uppgifter och återkoppling, eller se samtliga elever och sätta betygen i listformat.
radio_button_checkedIntegrerad resultatrapportering för Nationella prov direkt på ämnesytan/kursytan gör betygssättningen tydlig i alla steg.
radio_button_checkedMöjlighet att ha en lärare som sätter betyg och en annan som signerar, exempelvis om undervisande lärare är obehörig.
radio_button_checkedMöjlighet att välja om signering av betyg ska kräva bekräftelse genom en sms-pinkod.
radio_button_checkedSätt betyg i lugn och ro och välj när de slutgiltiga betygen ska bli synliga för eleverna genom att publicera resultatet.
radio_button_checkedBetygskatalogen lagras automatiskt digitalt direkt i Schoolity, men skulle ni ändå vilja skriva ut betygen för att spara i fysisk form är det också möjligt.
radio_button_checkedLadda enkelt ner rapporter för att skicka betyg till UHR och SCB.

checkHistorik
I Schoolity är det alltid enkelt och smidigt att hitta historik kring information som vid något tillfälle har matats in, samtidigt som det följer GDPR.

radio_button_checkedOm ni söker information från tidigare läsår finns allt sparat i Schoolity och ni kan smidigt plocka fram det med några få knapptryck.
radio_button_checkedÖppna tidigare läsår för att hitta all historik kopplad till det läsåret, exempelvis elever, scheman, kursplaneringar, studieplaner, betyg, osv.
radio_button_checkedElever som inte längre går på skolan kan hittas i tidigare läsår eller genom en snabb sökning på elevens namn.
radio_button_checkedLärare kan enkelt se inlämningar och annan information kopplad till deras ämne med några få knapptryckningar direkt på ämnesytan.
radio_button_checkedSlipp skriva ut och förvara betygskatalogen som automatiskt sparas i digital form.
radio_button_checkedMöjligt att radera användares personuppgifter enligt GDPR samtidigt som elever och information om exempelvis betyg sparas enligt Skolverkets regler.

checkStudieplan grundskola
Hantera smidigt elevernas studieplaner på både skolnivå och individnivå, så att undervisning, omdömen och betyg alltid är under kontroll.

radio_button_checkedSkapa en eller flera normalstudieplaner som visar vilka ämnen eleverna ska läsa vilken termin eller läsår.
radio_button_checkedRegistrera normalstudieplanen på eleverna och gör individuella justeringar så varje elev får en korrekt individuell studieplan som motsvarar deras skolgång.
radio_button_checkedStudieplanen har funktioner för att skriva ut betygsdokument, sortera ämnen i olika kategorier och fylla i noteringar om när ämnet ska läsas.
radio_button_checkedElev och vårdnadshavare kan själva se elevens individuella studieplan och därmed följa med i undervisningen och se inrapporterade betyg.

checkStudieplan gymnasiet
Hantera smidigt elevernas studieplaner på både skolnivå och individnivå, så att undervisning, kurser och betyg alltid är under kontroll.

radio_button_checkedSkapa en eller flera normalstudieplaner som visar vilka kurser eleverna ska läsa vilken termin eller läsår.
radio_button_checkedRegistrera normalstudieplanen för exempelvis ett program och gör individuella justeringar så varje elev får en korrekt individuell studieplan som motsvarar deras skolgång.
radio_button_checkedStudieplanen har funktioner för att skriva ut betygsdokument, sortera kurser i olika kategorier och fylla i noteringar om när kursen ska läsas.
radio_button_checkedElev och vårdnadshavare kan själva se elevens individuella studieplan och därmed följa med i undervisningen och se inrapporterade betyg.
radio_button_checkedLägg till valbara kurser i studieplanen med förutsättningar för när kursen ska läsas, när valet ska göras och vilka kurser som eleven ska kunna välja mellan.

checkStudieplan högskola
Hantera smidigt elevernas studieplaner på både skolnivå och individnivå, så att undervisning, kurser och betyg alltid är under kontroll.

radio_button_checkedSkapa en eller flera normalstudieplaner som visar vilka kurser studenterna ska läsa vilken termin eller läsår.
radio_button_checkedRegistrera normalstudieplanen för exempelvis ett program och gör individuella justeringar så varje student får en korrekt individuell studieplan som motsvarar deras skolgång.
radio_button_checkedStudieplanen har funktioner för att skriva ut betygsdokument, sortera kurser i olika kategorier och fylla i noteringar om när kursen ska läsas.
radio_button_checkedStudenten kan själv se sin individuella studieplan och därmed följa med i undervisningen och se inrapporterade betyg.
radio_button_checkedLägg till valbara kurser i studieplanen med förutsättningar för när kursen ska läsas, när valet ska göras och vilka kurser som studenten ska kunna välja mellan.
radio_button_checkedMöjlighet att specificera och sätta betyg på kurser, delkurser eller delmoment i studieplanen.

checkÖversikt
Det måste vara enkelt att få både översikt och detaljerad information om elever/studenter som helhet och som individer.

radio_button_checkedEn översiktssida som sammanställer elevers resultat finns tillgänglig för individer, grupper eller för hela skolan, och är ett smidigt sätt för undervisande lärare, mentor, rektor eller administratör att bilda sig en översikt av såväl gruppens som individens situation.
radio_button_checkedÖversiktssidan visar detaljerad och lättöverskådlig information om betyg, omdömen (för grundskola), stödinsatser, varningar, aktuella frånvaroanmälningar, frånvarostatistik och prognoser.
radio_button_checkedVarje elev har en översiktssida som samlar all den information som behövs för att snabbt få en uppfattning om just den elevens studiegång.
radio_button_checkedInformationen presenteras i ett format som gör det lättöverskådligt för hela skolan oavsett antal elever och filtrering kan användas för att specificera informationen gällande en kurs eller ämne.
radio_button_checkedElever och vårdnadshavare ser en översikt över elevens egen profil gällande betyg, omdömen (för grundskola), stödinsatser, varningar, inlägg från ämnesytor/kursytor, matriser, uppgifter, frånvarostatistik och prognoser, vilket ger även dem en smidig överblick.

checkNotifikationer
Notifikationer säkerställer att ingen viktig information missas, samtidigt som det är viktigt att inte skicka ut notifikationer i onödan som ökar risken att de ska ignoreras av användarna. Schoolity har löst det genom olika smarta funktioner, och olika notifikationer i olika sammanhang.

radio_button_checkedI schoolity finns tre typer av notiser; notifikationsklockor i själva programmet som visar om något har inträffat på exempelvis en viss ämnesyta/kursyta, e-mail som skickas ut för vissa särskilda händelser och notiser i mobilen för dem som använder Schoolity-appen.
radio_button_checkedElever får notiser när en ny uppgift skapas under en ämnes eller kursyta, ett nytt resultat på en uppgift publiceras, det skapas ett nytt inlägg/kommentar under en ämnes eller kursyta, samt för mobilanvändare förekommer notifkationer för meddelanden på hemsidan.
radio_button_checkedLärare för notifikationer när någon kommenterar ett inlägg eller uppgift på ämnesytan/kursytan, samt för mobilanvändare förekommer notifkationer för meddelanden på hemsidan.
radio_button_checkedNärstående får vanligtvis inga notifikationer kopplat till undervisningen men får notifikationer om nya meddelanden på sin hemsida om de använder mobil-appen.
radio_button_checkedNotifikationer som går ut med e-post kommer vanligtvis från specifika funktioner som själva dokumenterar att ett mail skickas ut, t.ex. Frånvarovarningar eller uppmaningar att anmäla sig till utvecklingssamtal.
radio_button_checkedMöjlighet att själv kontrollera vilka notiser man vill ha, och hur de skickas (exempelvis som notis eller som mail).

checkNationella prov
Förenkla administrationen från betygssättning till utdrag av statistik genom smidig hantering av resultatrapporteringen, allt på samma ställe som läraren redan är van att arbeta.

radio_button_checkedAktivera fliken nationella prov, så att den visas direkt på ämnesytan/kursytan.
radio_button_checkedLäraren hanterar bedömningen för varje delmoment samt det totala betyget för nationella proven direkt under respektive ämnesyta/kursyta.
radio_button_checkedEnkel hantering och smidig överblick som innebär att informationen är fullständig för statistik och finns nära tillhands som underlag för ämnets/kursens slutgiltiga betygssättning.
radio_button_checkedAdministratören laddar enkelt ner rapporter särskilt anpassade för att skickas till SCB och UHR.
radio_button_checkedSchoolity följer reglerna för att hantera Nationella proven i enlighet med Skolverkets krav.

checkAvvikande studiegång
Att skapa en mall som fungerar för många måste vara enkelt, men lika självklar är möjligheten att det måste gå att individanpassa till specifika elevers unika situation.

radio_button_checkedÄndra studietakten för elever/studenter så de läser i ett annat tempo än 100%.
radio_button_checkedAdministrera enkelt om det är så att en elev ska gå om en årskurs.
radio_button_checkedLägg till studieuppehåll.
radio_button_checkedInaktivera en elev som slutar mitt under pågående termin, för att se till att all info finns sparad men att eleven inte längre finns med i schemat.
radio_button_checkedÅteraktivera en tidigare inaktiverad elev, som exempelvis slutade på skolan under en period och sedan börjar igen.

checkSkyddad identitet
Att hantera skyddad identitet på ett korrekt sätt är ett viktigt uppdrag, och Schoolity har funktionerna för att hantera det.

radio_button_checkedAktivera funktionen för Skyddad identitet för att dölja elevens riktiga namn och personuppgifter.
radio_button_checkedMöjlighet att använda fiktivt namn för full sekretess och så att inget avvikande är synligt i systemet.
radio_button_checkedKontrollera enkelt och säkert vilka i personalen som ska kunna ändra eller se informationen för elever med skyddad identitet.

checkNärstående
I Schoolity kallar vi alla föräldrar, vårdnadshavare, familjehem, morföräldrar eller andra kontaktpersoner som kan behöva insyn i elevens skolgång för Närstående.

radio_button_checkedMöjlighet att lägga till obegränsat antal närstående.
radio_button_checkedStyr själva om närstående ska kunna logga in i Schoolity eller om det bara är kontaktinformationen som ska sparas.
radio_button_checkedMöjlighet att markera om närstående är vårdnadshavare.

checkFritidshem
Genom Schoolity fungerar hela fritidsverksamheten smidigt i ett system, allt ifrån att planera öppettider och lov, till att checka in och ut elever.

radio_button_checkedLägg enkelt in fritids öppettider, och ställ in specifika perioder för lov.
radio_button_checkedSe beläggningen för fritids så att ni alltid vet hur många barn som kommer att vara på plats.
radio_button_checkedLåt föräldrar själva registrera fritidstider, antingen genom en standardvecka eller specifikt dag för dag.
radio_button_checkedPlanera in specifika lovtider och låt vårdnadshavare fylla i om eller när deras barn ska närvara.
radio_button_checkedMöjlighet att skicka ut påminnelse till vårdnadshavare om att fylla i lovtider.
radio_button_checkedSmidig överblick över vilka barn som beräknas komma, vilka som är på plats och vilka som har lämnat.
radio_button_checkedLoggar vilken tid barnen beräknas anlända och gå, samt vilken tid de faktiskt har anlänt och gått.
radio_button_checkedChecka enkelt in eller ut barnen med ett enda klick, och möjlighet att välja om ni vill att föräldrarna själva ska checka in eller ut sina barn eller om ni vill låta pedagogerna göra det.
radio_button_checkedMöjlighet att lägga till kommentarer på barnen, smidigt exempelvis om det är någon annan än vårdnadshavaren som ska hämta barnet eller om det finns annan information som fritidspersonalen behöver.

checkFörskola
Schoolity för förskola bygger på samma struktur som skolversionen, men ännu enklare och med funktioner särskilt anpassade för förskolans behov.

radio_button_checkedMöjlighet att schemalägga aktiviteter som gör att både personal och vårdnadshavare enkelt kan följa med i planeringen av olika aktiviteter och se vad som sker när.
radio_button_checkedSmidig kommunikation med vårdnadshavare.
radio_button_checkedMöjlighet att skicka bilder till individer eller grupper, som kan redigeras för att exempelvis dölja ansikten.
radio_button_checkedUnderlätta pedagogernas planering, administrering och uppföljning av aktiviteter, utveckling och kommunikation direkt i Schoolity genom flertalet smidiga funktioner.
radio_button_checkedMöjlighet att hantera en förskola och skola som koncern, och därmed underlätta administrationen när eleverna förs över från förskola till skola.

checkAnpassade fält
Vill ni till exempel markera vilka elever som har hämtat ut en dator och vad den datorn har för nummer, vilka elever/vårdnadshavare som har godkänt att vara med på foto eller om eleven har någon särskild specialkost? Då kan ni skapa ett fält för just den informationen.

radio_button_checkedSkapa egna informationsfält utifrån den information ni behöver eller vill spara.
radio_button_checkedLåt elever/närstående själva fylla i informationen vilket programmet kommer att be dem göra nästa gång de loggar in.
radio_button_checkedVälj om fältet ska vara synligt för elever, för all personal eller för personal med admin-behörighet.
radio_button_checkedDet finns en specifik funktion för insamling av samtycke i form av en Ja/Nej checkruta, som är smidig att använda exempelvis vid godkännande av foto. Låt enkelt systemet hantera samtycken genom att fråga myndig elev eller vårdnadshavare vid inloggning, och sedan spara informationen kopplat till varje användares individuella profil.
radio_button_checkedMöjlighet att inkludera informationsfältet redan i ansökningsblanketten, om ni använder Schoolitys ansökningsfunktion.
radio_button_checkedMöjlighet att lägga till ett informationsfält på elevens examensbevis.

checkBetyg och omdömen
Smidig och trygg betygshantering som underlättar för lärare och administratörer, från att betyget sätts till att betygskatalogen sparas.

radio_button_checkedBetyg eller omdömen (grundskola) sätts enkelt med några få klick.
radio_button_checkedSmidig översikt över en elevs alla uppgifter, prov och inlämningar direkt vid betygssättningen.
radio_button_checkedFå överblick eller sätt betyg/omdömen för flera elever direkt i en listvy.
radio_button_checkedMöjlighet att skriva ut diplom, slutbetyg och terminsbetyg.
radio_button_checkedBetygskatalogen sparas automatiskt digitalt, så betygen behöver alltså inte skrivas ut och sparas i fysisk form.
radio_button_checkedMöjlighet att låta en lärare välja betyget, och en annan lärare signera betyget.
radio_button_checkedMöjlighet att sätta omdömen genom Skolverkets blanketter för IUP, direkt i Schoolity.
radio_button_checkedLadda enkelt ner rapporter som är anpassade för att skicka till SCB och UHR.

checkVår skola
Det är enklare för alla att hitta information när allt finns i ett system, och därför finns funktionen “Vår skola” för att ni ska kunna skapa flexibla informationssidor utifrån era behov.

radio_button_checkedSkapa interna informationssidor som är lätta att underhålla, så att all information om skolan, era läsårstider och annat finns att hitta på ett ställe direkt genom Schoolity.
radio_button_checkedFormatera text, dela bilder, länkar och dokument.
radio_button_checkedSpara sidans innehåll som mall och återanvänd formatet för nya sidor eller meddelanden.
radio_button_checkedVälj om informationssidan ska vara tillgänglig för elever och vårdnadshavare, för personal eller för samtliga användare.
radio_button_checkedMöjlighet att länka externa sidor, till exempel er hemsida, så att den kan öppnas med ett knapptryck genom Schoolity.

checkKommun / Koncern
Schoolity har funktioner specifikt anpassade för kommuner och koncerner.

radio_button_checkedMöjlighet att se och administrera skolval för alla kommunens/koncernens elever från ett samlat ställe.
radio_button_checkedJämför elevers gångavstånd till alla kommunens skolor i en karta.
radio_button_checkedMöjlighet att enkelt skicka internmeddelanden/e-post/sms till alla eller till olika typer av användare i hela kommunen/koncernen.
radio_button_checkedKoncernomfattande statistik för t.ex. betyg.
radio_button_checkedStatistik och rapporter på koncernnivå över alla eller enskilda skolor.

checkPrivata inställningar
Skolan styr förstås de flesta inställningarna, men även användaren har möjlighet till viss flexibilitet genom sina privata inställningar.

radio_button_checkedVarje användare kan välja om de vill se indikationer för närvaro/frånvaro genom färger i sitt schema.
radio_button_checkedMöjlighet att sortera namnlistor på efternamn istället för förnamn.
radio_button_checkedVälj om programmet ska vara på svenska eller engelska.
radio_button_checkedMöjlighet att ladda ner ens egna privata uppgifter.
radio_button_checkedFlexibilitet genom möjlighet att välja startflik beroende på vad varje användare vill se först när de loggar in.
radio_button_checkedMöjlighet att styra vilka händelser som ska ge notifikationer och om det ska skickas som push-notiser (för dem som har appen) eller som e-post.

checkApp
Självklart finns Schoolity även som app!

radio_button_checkedDe flesta funktioner som används av lärare och alla funktioner för vårdnadshavare och elever kan göras lika enkelt i appen.
radio_button_checkedMed appen får användarna notiser om meddelanden eller andra viktiga händelser som sker i Schoolity.
radio_button_checkedAppen finns för både iOS och Android.

Schoolity AB • info@schoolity.com